Innkjøp

KORT FORTALT

  • Haugesund kommune har egen avdeling for innkjøp.
  • Innkjøpsansvarlig har hovedansvar for alle rammeavtaler for Haugesund kommune, og er rådgiver overfor enhetene vedrørende innkjøp.

Ta kontakt med økonomiavdelingen og økonomisjef Mari Rønnevik om du har spørsmål om innkjøp.