Innkjøp

KORT FORTALT

  • Trygve Gunnarshaug er innkjøpsansvarlig i Haugesund kommune.
  • Innkjøpsansvarlig har hovedansvar for alle rammeavtaler for Haugesund kommune, og er rådgiver overfor enhetene vedrørende innkjøp.

Kontaktinformasjon

Trygve Gunnarshaug
Innkjøpsansvarlig
E-post
Telefon 52 74 31 42