Kontaktopplysninger og informasjon

ANSATTE I HELSETJENESTEN MED PASIENTNÆRT ARBEID SOM HAR VÆRT PÅ REISE >>>

Her finner du informasjon og konkrete råd om koronaviruset >>>

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe:

Nasjonal informasjonstelefonen
Telefon: 815 55 015
Mandag til fredag 08.00 - 15.30

Kommunens korona publikumstelefon

Telefon: 46 90 86 85
Mandag til fredag klokken 09.00 - 12.00.
Benyttes også til smittesporing for helsepersonell

Kommunens testtelefon
Hvis du har symptomer og mistenker at du er syk med det nye koronaviruset.
Telefon: 48 10 63 31
Mandag til fredag 08.30 – 15.00. 

Testtelefonen betjenes også lørdag og søndag fra klokka 10.00 – 12.30.


Ring fastlegen din ved behov for sykemelding.

Begrenset tilgang Eller Stengte bygg

Flere av kommunens tjenester og tilbud vil ha begrenset åpningstid eller holde stengt på grunn koronatiltakene fra nasjonale myndigheter. 
Økt smittefare og hevet beredskapsnivå fører til at Haugesund kommune stenger/begrenser tilgangen til alle kommunale bygg.
Alternativ kontaktinformasjon via telefon og e-post kan benyttes. Slik informasjon er synliggjort ved inngangspartiet og andre relevante steder slik at publikum kan ta kontakt.

Informasjon fra tjenesteområdene

Her legges det ut informasjon fra de ulike tjenesteområdene. Svært mange kommunale bygg er stengt, men les hvilket tilbud Helsestasjon for ungdom kan gi.

Kommunale bygg og tjenester

Kirkegata 85 har redusert åpningstid fra mandag den 22. juni.
Åpningstid klokken 12.00 - 14.00

SERVICESENTERET

Telefon: 52 74 30 00 betjenes fra kl. 08:00 - 15:30
Redusert åpningstid fra mandag den 22. juni.
Åpningstid klokken 12.00 - 14.00
E-post:

VEDTAKSKONTORET

Vedtakskontoret for helse og omsorgstjenester er midlertidig stengt for direkte publikumskontakt. Det vil derfor ikke være mulig å avtale kontormøter og hjemmebesøk med de ansatte ved kontoret. Bakgrunnen for dette er at man ønsker å begrense smittespredning til de ansatte, slik at de kan fortsette å behandle henvendelser som kommer inn i form av søknader og telefoner.

Vi er, som alle andre, utsatt for smitte og det er usikkert fra dag til dag hvor mange ansatte vi har på jobb. Denne usikkerheten gjør at vi fortløpende må prioritere de mest nødvendige henvendelsene. Vi beklager den effekten dette vil ha for innbyggerne i Haugesund kommune, og vi takker alle for velviljen vi blir møtt med når vi er i dialog med dere.

Vi vil presisere at vi ikke har stengt kontoret, vi tar imot og behandler søknader.
Dere kan henvende dere til oss på
Telefon: 52 74 42 00 fra klokken 08.00 - 15.30
Åpningstid klokken 12.00 - 14.00
e-post:

ENHET FOR BYUTVIKLING

Telefon: 99 23 28 08 betjenes fra kl. 08:00 – 15:30
Åpningstid klokken 12.00 - 14.00
E-post:  

Helsestasjon for ungdom (HFU)

HFU har åpent for telefon og kontakt på e-post fra 16.03.20
Telefon: 52 74 41 09 eller 52 74 41 07
E-post:

Du kan bruke dette kontaktpunktet også om spørsmål om korona. Timeavtaler vurderes av helsesykepleier.
Åpningstid er fra klokken 08.00 - 15.30. Helsesykepleier er til stede, og lege konsulteres ved behov.
Aldersgrensen utvides til og med 25 år.

Barnevernet i Haugesund

Telefon: 52 74 40 40 er betjent fra klokken 08.00 – 15.30. 

Akuttberedskap
Utenom arbeidstid
Telefon: 959 20 084

Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter

Tjenestetilbudet på Havnaberg frisklivsentral og seniorsenter er stengt. Kjøkken og kafé er stengt ut mars i første omgang. 
Bassenget er stengt og alle kurs i regi av Frisklivssentralen er avlyst inntil videre. 
Har du spørsmål?
Telefon: 52 74 43 80

NAV

NAV Haugesund vil inntil videre ha stengt for publikum. Det bes om å bruke våre digitale løsninger på www.nav.no 
Hvis en har behov for akutt hjelp, så er det oppslag om nummer til vakttelefon (betjent i perioden 11.00 – 14.00)  
Post kan leveres i postkasse til venstre for inngangsdør.

Jordmor, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Jordmor
Telefon: 52 74 42 28
SMS – start meldingen med JORDMOR (mellomrom) skriv deretter meldingen din. Send til nummer 2097

Helsestasjoner
Bleikemyr telefon 52 74 42 40
Sentrum telefon 52 74 41 10
Rossabø telefon 52 74 41 90

Skolehelsetjeneste
Telefon: 911 02 112

Hjelpetelefon psykisk helse 

Telefon for barn
Er du barn eller ungdom som trenger noen å snakke med? Ta kontakt med vår kontakt/hjelpetelefon psykisk helse i Haugesund
Telefon: 948 14 968

Lavterskel psykisk helse for voksne
Tjenesten er åpen for alle over 18 år uten henvisning fra lege.
Du kan selv ta kontakt på
Telefon: 916 57 082 mellom 08.00 og 15.30 alle virkedager.

Vi tilbyr telefonsamtaler for støtte, råd og veiledning knyttet til psykisk helse.
Koronakrisen medfører mye usikkerhet og forandring som kan påvirke psykisk helse. Vi vet at mange opplever uro og bekymring i denne tiden. Ta gjerne kontakt om du trenger noen å snakke med.

Haugesund folkebibliotek har begrenset åpningstid

hjemmesiden til Haugesund folkebibliotek finner du informasjon om begrenset tilbud og åpningstid.

Miljøparkene til HIM åpnes igjen

HIM har besluttet å gjenåpne Toraneset miljøpark fra mandag 6. april og Årabrot miljøpark den 14. april for innbyggerne i våre kommuner. For at vi kan holde åpent har vi innført flere tiltak for å redusere smitten av koronaviruset. Det viktigste er at du ikke kan besøke oss dersom du er i karantene, har påvist smitte eller er syk.

Det vil være begrensninger på hvor mange biler som kan være inne på miljøparkene samtidig og betaling kan kun skje med kort. Affi og Skattkamrene holder fremdeles stengt inntil videre.

Skal du levere avfall til oss ber vi deg huske følgende:

  • Hold minst to meters avstand til våre ansatte og andre kunder.
  • Sett av god tid, det kan være fare for kø.
  • Sorter avfallet godt før du kjører til gjenvinningsstasjonen.
  • Husk å bruke gjennomsiktige sekker.
  • Betal med kort.

Vi vil minne om at Toraneset stenger kl. 12.00 onsdag 8. april, er stengt påskeaften og øvrige helligdager. Årabrot miljøpark har åpent fra tirsdag 14. april.

Vi planlegger flere langdager uken etter påske, åpningstider annonseres på Facebook og på www.him.as. Åpningstidene kan endre seg dersom det innføres strengere tiltak fra myndighetene.

Henting av husholdningsavfall
Henting av husholdningsavfall går fortsatt etter planlagt tømmekalender. Vi ber dere alle hjelpe oss med å ta vare på renovatørene våre slik at vi unngår å smitte disse som gjør en så viktig jobb for samfunnet. Det kan du enkelt gjøre med å vaske deg godt på hendene både før og etter du triller frem avfallsbeholderen for tømming. Husk også å knytte poser godt, pass på at lokket ligger tett på og ikke la avfall ligge utenfor beholderen.

Tømming av slam
Tømming av slam går som planlagt. For å sikre trygg og effektiv tømming av slamanlegg er det viktig at tanken klargjøres til sjåføren kommer.
– Tanklokket må graves helt frem, hele underkanten på lokket må være tilgjengelig med god margin, hindringer rundt tanklokket må fjernes.
– Tank med spesiell plassering må merkes slik at den er synlig, eller dette må opplyses om før tømming.
– Tilkomsten til eiendommen må være god, f.eks. rydde gjengrodde veier, låse opp bom.
– Meld fra til HIM dersom tanken er utkoblet/koblet til kommunalt avløp.

Det må ikke være fysisk kontakt mellom sjåfør og kunde.

Vi oppfordrer alle private husholdninger som har spørsmål om å ta kontakt på .

Besøk nettsidene til HIM på www.him.as 

informasjon fra kommunen

Ordfører, kommunedirektør og kommuneoverlege informerer 6. april 2020

Videoen er tekstet, men det er mulig du må skru på tekstingen under innstillinger i Youtube.

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen - Status den 27. mars

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen - Urolig tider

Verden slik vi kjenner den endrer seg fort i disse Covid-19 tider. Reiseforbud og karantene ved reiser også mellom noen kommuner her på Haugalandet, samt at vi alle må ha fokus på smittebegrensning på et nivå vi aldri tidligere har sett.

Næringsdrivende opplever at de må stenge eller at kundegrunnlaget uteblir. Alt dette skjer i løpet av noen dager. Det er nesten som en tv serie på Netflix.

I denne situasjonen er det ingen kommunegrenser, vi er alle like utsatte. Vårt viktigste individuelle bidrag er å redusere smittespredning. Her kan og må vi alle bidra.

Situasjonen krever mye av oss som individ, oss som organisasjon, ja av hele samfunnet.  Skoler og barnehager har kun delvis åpne for barn av foreldre i samfunnskritisk funksjoner og andre deler av organisasjonen går på tomgang som følge av manglende samhandling med brukere eller andre tjenester.

I andre deler av organisasjonen vår «koker» det nå, spesielt innenfor helseområdet. Trøkket på de som jobber på den interkommunale legevakten i Karmsundsgaten er enormt stort. Det samme gjelder for de som jobber med smittesporing. I tillegg er mange av våre helsemedarbeidere i karantene som gjøre det utfordrende å få til forsvarlig turnus.

Til dere innenfor helse, støttefunksjoner og andre enheter som har lagt ned mange timer gjennom helgen, tusen takk for innsatsen så langt!

Hvordan vil utviklingen bli i tiden fremover? Det som er helt sikkert er at trøkket på helsetjenester vil øke. Konsekvensen av dette vil bli at mange av oss vil jobbe med andre utfordringer enn vi vanligvis gjør. For å sikre tilgjengelige tjenester til innbyggerne våre må vi være fleksible. Det betyr at vi må være forberedt på at ingeniører, pedagoger, økonomer og andre kanskje må bidra med oppgaver de til vanligvis ikke arbeider med.

Ukene som kommer blir utfordrende og annerledes. Da er det viktig med rause kollegaer. Med vår evne til endring og dere dedikerte medarbeidere er jeg helt sikker på at vi vil komme styrket ut av denne situasjonen.

Historien vil i ettertid konkludere hvordan vi løste oppgaven vår i denne krevende tiden.  Med den stå på viljen, endringsviljen og stoltheten vi nesten 3000 medarbeidere har vist til nå er jeg overbevist om at vi sammen er godt rustet til å løse oppgavene til det beste for Haugesund i tiden som ligger foran oss!

 

Ole Bernt Thorbjørnsen
kommunedirektør

 Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen

 

Kan jeg søke om avdragsfrihet på grunn av korona-viruset?

Er du permittert eller rammes din økonomi av koronaviruset? Startlånet er for mange den største, faste utgiften. Har du startlån hos oss? Du kan søke avdragsfrihet for ditt startlån ved å kontakte vår låneforvalter som er Lindorff.  

Du kan få inntil seks måneders avdragsfrihet på startlånet.

Kontaktinfo

Internett:  minside.lindorff.no  – via kontaktskjema

Telefon: 73 54 23 20

Epost:   

SØKNAD OM BOSTØTTE

Bostøtteordningen er en behovsprøvd statlig støtteordning til personer med lav inntekt og høye utgifter.

Benytt denne linken: https://husbanken.no/bostotte/

Ytterligere informasjon/bistand til søknad kan fås v/henvendelse Bolig, bygg og eiendom tlf. 52 74 35 00 eller 52 74 30 70.

 

Utskrift