Kontaktopplysninger og informasjon fra kommunen

Hvem kan jeg ringe?
Informasjon til ansatte.

In English

Information in other languages

Næringsliv, idrett, kultur og andre virksomheter

Les mer om forbud, ulike anbefalinger og beslutninger her.

Omsorgssenter og sykehjem

Er du pårørende til noen på et av våre omsorgssenter eller sykehjem?

Skole og barnehage

Har du barn i barnehage eller skole? Da finner du nyttig informasjon her.

Har du helsefaglig utdanning?

Haugesund kommune ønsker å komme i kontakt med innbyggere med helsefaglig utdanning.

Smittesporing

Kontakttelfon for andre kommuner