Helse og forebygging

Helsesjefen er virksomhetsleder og har ansvar for helse- og hjemmetjenester i kommunen.

  • Helsesjef er Tone B. Steinsv√•g, telefon 52 74 41 11

 Seksjoner/avdelinger som helsesjefen har ansvar for:

Utskrift