Bolig

Avløser eksisterende plan for boligsosialt arbeid. Inkluderer anbefalinger for generell boligutvikling.

Idrett

Definerer Haugesunds målsettinger for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Klima og energi

Koordinerer og prioriterer kommunes strategier og tiltak innen klima og energi.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument.

Kultur

Kommunens kulturinnsats. Målsetting om tiltak som gir ønskede effekter for kulturbyen Haugesund.

Kulturminner og kulturmiljøer

Forvaltning av kulturminner og kulturlandskap, inkludert alle verneverdige bygninger og strukturer.

Planstrategi

Brukes av kommunestyret til å prioritere kommunes planoppgaver.

Trafikksikkerhet

Ingen mennesker skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Haugesund.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter