Bolig

Avløser eksisterende plan for boligsosialt arbeid. Inkluderer anbefalinger for generell boligutvikling.

Sentrumsplanen

Omtaler planprosess og høringsdokumenter for ny sentrumsplan

Klima og energi

Koordinerer og prioriterer kommunes strategier og tiltak innen klima og energi.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument.

Flotmyr områdeplan

Dokumenter knyttet til områdereguelringsplanen for Flotmyr som er under arbeid i 2018 og 2019.

Kulturminner og kulturmiljøer

Forvaltning av kulturminner og kulturlandskap, inkludert alle verneverdige bygninger og strukturer.

Haraldsvang skole - idrettsparken øst

Innspill til plan for Haraldsvang skole - idrettsparken øst

Naturmangfold

Ta vare på og videreutvikle naturmangfoldet, oppdatere kunnskapen, og styrke interessen for naturmangfold i Haugesund kommune.

Planstrategi

Brukes av kommunestyret til å prioritere kommunes planoppgaver.

Trafikksikkerhet

Ingen mennesker skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Haugesund.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter