Videregående opplæring

Søk videregående skole, fag- og yrkesopplæring, lærling, praksisplass og oppfølgingstjeneste.

Klikk her for å søke plass i videregående skole >>>

 Videregående skoler

 Høyskoler

Lærlinger/praksisplass

Lærling i Haugesund kommune

For spørsmål rundt praksisplass - Kontakt Personal og organisasjon i Haugesund kommune

Utskrift