Skolekretsgrenser

Oversikt over skolekretsgrenser:  https://kommunekart.com/klient/haugesund/skole

Bystyret vedtok 16.november 2016 endringer i skolekretser
Elever som omfattes av skolekretsjusteringer/ endringer får tilbud om å fortsette på sin eksisterende skole. Eventuelle søsken til elever i 1. – 4. klasse gis rett til plass på samme skole som søsken med forbehold om at det er plass. I de saker hvor kommunen har dekket skyss, faller tilbudet om gratis skyss bort.

Fremtidige endringer

  • Brakahaug overtar områdene Vassbrekke og Bergsodden fra Skåredalen når skolen er ferdig utbygd. Skåredalen vil da bestå da av grunnkretsene Skåredalen og Vassbrekke (nord for Haukelivegen E134).
  • Brakahaug overtar områdene Rossabøskogen, Niphaug vest og Niphaug når skolen er ferdig utbygd. Brakahaug skolekrets består for øvrig av grunnkretsene Svehaug, Lysskar (grense mot Rossabø er sti nord for Kastanjevegen), Raglatua, Jamnhaug, Brakahaug og Raglamyr.
  • Rossabø overtar grunnkretsene Austmannablokkene, Longebjørg, Bjørgene, Sakkestad vest og Sakkestad øst fra Lillesund. (Området sør for Haukelivegen E134, øst for Karmsundsgata og vest for Spannavegen). Endringene gjøres gjeldende fra skoleåret når Brakahaug er ferdig utbygget.
  • Solvang skole beholder elever fra eksisterende bebyggelse i grunnkretsen Tolgetjørn (grunnkretsen ligger mellom Karmsundgata, Skjoldavegen, Rogalandsgata og Djupaskarsvegen). Hauge overtar elever fra fremtidig nybygging på Flotmyr-området fra samme grunnkrets (Tolgetjørn).
  • Hauge skole overtar grunnkretsen Tolgetjørn fra Solvang (grunnkretsen ligger mellom Karmsundgata, Skjoldavegen, Rogalandsgata og Djupaskarsvegen). Gjøres gjeldende den høsten Hauge omgjøres til ren barneskole (tidligst 21/22). Hauge overtar også grunnkretsene Bråvallagata og Skeisvangblokkene fra Gard. Endringene gjøres gjeldende fra samme tidspunkt.

Utskrift