Grunnskoler

Lokal informasjon

Haugesund kommune har ti offentlige barneskoler og fem offentlige ungdomsskoler. Tre av skolene er kombinerte barne- og ungdomsskoler, Hauge, Skåredalen og Røvær. Breidablik læringssenter er mottaksskole for flyktninger og innvandrere og har tilbud for elever både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Læringssenteret gir også tjenester innenfor undervisning og opplæring for voksne i forhold til opplæringslovens og introduksjonslovens bestemmelser.

Det er to private skoler i Haugesund. Steinerskolen har både barne- og ungdomstrinn. Danielsen ungdomsskole har 8. og 9. trinn. 

Trykk på navnet på skolen for å komme til skolens egen nettside: 

Barneskoler:

Ungdomsskoler:

Andre skoler:

Private skoler:

 Videregående skoler

 Høyskoler

In English

PRIMARY SCHOOL

Haugesund municipality has ten public elementary schools, and five public lower secondary schools. Three of the schools are combined primary and lower secondary schools, Hauge, Skåredalen and Røvær. Breidablik learning centre is a receiving school for refugees and immigrants, and caters to pupils both at elementary and secondary levels. The learning centre also provides education and training for adults, as specified in the Education Act and the Introduction Act.

Haugesund has two private schools. The Waldorf (Steiner) school has both primary and lower secondary levels. Danielsen lower secondary school has levels eight and nine. 

Click on the name of the school to visit their website: 

Primary schools:

Lower secondary schools:

Other schools:

Private schools:

 Upper secondary schools:

Colleges:

Emneord: Lillesunds Gang, BOKORM leseaksjon , riksultima, grunnskole, skolerute, skole, ungdomsskole, kompetanse, lærere, Privatskole, leirskole, Norskopplæring, PPT, Mobbing, Uteområde, skoleskyss, skolebibliotek, karakterer

Utskrift