Barnehage og oppvekst

Søke eller bytte barnehageplass

Søke eller bytte barnehageplass

Rett til plass, søknadsfrist, slik søker/bytter du plass

Svar på tilbud om barnehageplass

Svar på tilbud om barnehageplass

Frist for å svare, stå på venteliste til annen barnehage, klagemulighet

Finn barnehage i Haugesund

Finn barnehage i Haugesund

Kart og informasjon

Ledige barnehageplasser

Ledige barnehageplasser

Her finner du oppdatert oversikt over ledige barnehageplasser

Se, endre eller slette søknad

Se, endre eller slette søknad

Her finner du barnehagesøknaden du allerede har sendt inn. (Pålogging krever bank-ID)

Hvordan foregår opptak?

Hvordan foregår opptak?

Plassering av barn på søkerlistene, grupper i opptaket, dokumentasjon, søkerliste, venteliste

Oppsigelse og søknad om permisjon

Oppsigelse og søknad om permisjon

Når må du si opp?  Søk om permisjon (pålogging krever bank-ID)

Pris og betaling

Pris og betaling

Hva koster barnehageplass, gratis kjernetid, redusert foreldrebetaling

Oppstart i barnehagen

Oppstart i barnehagen

Informasjon om oppstart, helseskjema

Barn med særlige behov

Barn med særlige behov

Spesialpedagogisk hjelp, spesielt tilrettelagte barnehager,  søknad om skyss,  tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt funksjonsevne

Kontakt

Kontakt

Servicesenteret, barnehagemyndighet

Fysio- og ergoterapitjenesten
Pedagogisk støtteenhet
PPT
Helsestasjon 0-5 år
Barnevernet
Basen
Kvalitet i Haugesundsbarnehagene
Stafettloggen

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter