Organisasjonskart

Fra og med 1.1.2016 gjelder organisering som skissert under. Et overordnet organisasjonskart over rådmannen og rådmannens ledergruppe som består av fem kommunaldirektører. 

Ved å trykke på bildet under vil du kunne se en mer detaljert oversikt over de enkelte tjenesteområdene til hver kommunaldirektør. 

Organisasjonskart

 

Utskrift