Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Skolen vår!

Om oss

Skårdalen skole
Tømmerdalen 15
5535 Haugesund

Tlf.:   52 74 35 50
Tlf.:   52 74 35 55
Faks: 52 74 35 51

E-post  

Rektor:

Skåredalen skole er en 1 – 10 skole med to eller tre klasser på hvert trinn. Skolen går nå inn i sitt 15. skoleår med 550 elever. Skolen framstår som en skole med gode resultater, - både faglig og sosialt i et skoleanlegg som fungerer meget godt. 

For skoleåret 2018-19 er våre satsningsområder:

  • Lesing som grunnelggende ferdighet- lesing i alle fag og leseplanen.
  • Alle med - inkludering læringsfelleskap
  • IKT - hvordan bruke ikt til å forsterke grunnleggende ferdigheter, og vurderingspraksis

Alle elever har sin ukeplan som det arbeides etter og det settes individuelle mål i samtale med lærer. 

Skolen satser sterkt på kultur. Hver måned samles alle elever og ansatte i Flerbrukshallen til underholdning der det er klasser som etter rundgang står for underholdningen. I tillegg har skolen sitt eget skolekor og flere elever i Solvang og Skåredalen skolekorps. Vi får ofte besøk av Den kulturelle skolesekken der forskjellige kunstutøvere besøker skolen. Det må også nevnes at Skåredalen skole også plasserer seg godt i idrettsleker sammen med de andre skolene i kommunen og distriktet.

Skolebiblioteket ved skolen har en sentral plass og elevene er hyppige brukere. Det kjøres prosjekter  der biblioteket bidrar som en viktig funksjon i arbeidet.  Vi oppfordrer alle til å ha med seg en sunn og god matpakke. Ungdomstrinnselevene kan også kjøpe diverse matvarer i elevkantina i langfriminuttet. Skolen har et aktivt og konstruktivt FAU og SU der viktige beslutninger om skolens utvikling fattes. Skolen har mobil kontakt mellom skole og hjem der det vil bli sendt ut mobilmeldinger til de foresatte og motsatt. Dette for å kunne nå de foresatte og skolen raskere og enklere. 

SMS

For å sende melding til skolen gjør du slik:

Start meldingen med SKA [mellomrom] klassenavn (f.eks. 2a) [mellomrom] og skriv deretter meldingen din. Send denne til 26199. 

Eksempel: Du ønsker å skrive til kontaktlærer i 4A at Per er syk. 

SKA 4A Per er syk i dag og kommer ikke på skolen. Hilsen Kari

NB: Legg merke til hvor det skal og ikke skal være mellomrom!

Dersom du må gi en viktig beskjed etter at klokken har passert 08.00, må denne beskjeden gis via kontoret på telefon. 

Vennligst ring til kontoret på telefon 52 74 35 50 og gi beskjed om endringer.

Ansatte

Etternavn Fornavn Funksjon mail Telefon
Auestad  Elisabeth Timelærer    
Aursland Alexander Kontaktlærer 9b    
Bachmann Signe Britt Sosiallærer    52743552
Bjørkavåg Esben Stueland Kontaklærer 6a    
Brantzæg Else Linda Helsesøster    52743562
Brekke Katrine Løken faglærer

 

 
Eide Endre Kontaktlærer 3c    
Carlsen Marianne Kontaktlærer 1a    
Cheek Tony Miljøarbeider    
Dalen Anny Merete Kontaklærer 6b    
Eileraas Øyvind Rektor    52743555
Balm Maaike Kontaktlærer 6c

 

 
Enerstvedt Hanne Fagarbeider    
Engedal Anne Merethe Timelærer    
Ferkingstad Sjur Kontaklærer 8b    
Halleraker Asle Georg Kontaklærer 10b    
Hauge  Elisabeth  Timelærer

 

 
Haugen Tove Ressurslærer

 

 
Rørvik Cecilie  Timelærer

 

 
Kolnes Melody  Permisjon

 

 
Hetland Margareth Kontaktlærer 3a    52743559
Holmstrand Rune Kontaklærer 1c    
Hovland Anita Saue  Timelærer    
Håkull Laila Miljøarbeider    
Breitve Helene Kontaktlærer 2a    
Kleppe Cecilie Hagen  Kontaktlærer 7a    
Grindheim Trine Rossebø Kontaktlærer 2c

 

 
Langhelle Ole Johan Kontaktlærer 10b    
Larsen Alice Rossebø Kontaktlærer 4b     
Larsen Marianne Fagarbeider    
Lervik Tone Louise  Timelærer    
Lie Lisbeth Bersaas Kontaktlærer 2b    
Lundø Kjetil Olai  Timelærer    
Rebekka Sørhaug Ekrene Kontaktlærer 1b

 

 
Midttun Mona Rådgiver, timelærer    52743558
Myrha Kristin Helen Kontaktlærer 7b    
Østebøvik Kjetil  Timelærer

 

 
Nesheim Kristin   Timelærer

 

 
         
Nilsen Christian Kontaktlærer 5A    
Nilsen Tatiana Miljøarbeider

 

 
Notland Marianne Inspektør     52743554
Nøkling Alf Miljøarbeider    
Olaisen Benedicte  Timelærer    
Olaisen Sigurd Kontaktlærer 8c

 

 
Olsen Inger Marie Fagarbeider    
Paulsen Tine  Timelærer    
Romarheim Christine M. Vikar    
Sakkestad Geir  Timelærer    
Larsen Dagfinn Inspektør 

 

 52743560
Sande Kent Miljøarbeider

 

 
Sandvoll Line Fagarbeider    
Sandvik Jan Eirik  Kontaktlærer 5b

 

 
Andersen Andreas Ulland Miljøarbeider

 

 
Skogland Bjarne Miljøarbeider, Bibliotek    52743565
Skaar Kjersti Timelærer

 

 
Stava Liv Sæbø Leseveileder/Bibliotekansvarlig    
Stava Vigdis Aase Konsulent    52743550
Strømsnes Kirsten K. Miljøarbeider

 

 
Sætre Tove Lise Kontaktlærer 4c    
Titland Liv Judit Kontaktlærer 3b    
Torkildsen Morten Kontaktlærer 8a    
Heimark Marte Emilie  Timelærer

 

 
Tøkje Ingrid  Timelærer    
Waage Monica Kolstø Timelærer    
Åsland Ingeborg Glette Kontaktlærer 4a    

Historie

 

Skåredalen skole er en  1 – 10 skole som ligger øst i Haugesund. Skolen åpnet 6. januar 2003 og er en del av Skåredalen skole, kultur- og idrettssenter. Åge Johannesen var rektor fra skoen sin start og frem til sommeren 2014. Da overtok Øyvind Eileraas. 

Anlegget består av et skolebygg med 22 klasserom, spesialrom, bibliotek og arbeidsplasser for ansatte og har plass til i overkant av 500 elever. Elevene rekrutteres fra Skåredalen. Videre er det et eget bygg som inneholder idrettshall, flerbrukshall, kantine/kafeareal, konferanserom, musikk- og kunst&håndverksrom. 

Uteområdet består av en flott skolegård med forskjellige lekeapparater, basketstativer, fotballbinge og naturareal. I tillegg har anlegget fotballbane, sandvolleyballbane, basketbane, 60-meter bane,hoppegrop og skateområde. Hele anlegget disponerer ca 23 mål. 

Skolen har fra første dag satset på leseopplæring, differensiert opplæring, skolebibliotek, IKT og kultur og sosial kompetanse.  

"Skåredalen skole du er best! Fineste skolen her i vest!"

Utviklingsarb.

  • Realfagsatsingen
  • Alle med - inkludering læringsfelleskap
  • IKT - hvordan bruke ikt til å forsterke grunnleggende ferdigheter, og vurderingspraksis

Vi ønsker et godt samarbeid mellom hjem og skole. En av måtene du kan bidra til at ditt barn mestrer skolehverdagen godt er å være en god leksehjelper. Vi har laget noe vi kaller for "Hjemmeleksens ABC", som vi håper kan være et hjelpemiddel for foreldrene i leksesituasjonen.

"Hjemmeleksens ABC" kan du laste opp her. Du kan og få den ved å henvende deg til skolen.

Bibliotek

På Skåredalen skole ønsker vi at skolebiblioteket skal være en pedagogisk ressurs i undervisningen. Et organisert samarbeid mellom lærer og skolebibliotekar foreligger på alle trinn i form av organisert stasjonsundervisning på 1.-4. trinn, og i prosjektarbeid på 5. - 10. trinn.

Skolemelk

Skolemelk – skoleåret 2018/2019

De som ønsker skolemelk betaler inn beløpet på melken de ønsker til konto 3240.16.16089 innen 10. september. Fint hvis dere gir tilbakemelding til kontaktlærer hvilken melk dere har valgt, slik at vi får bestilt det rette antalletJ

​​​ ​
Lettmelk kakao​​​    Lettmelk​​​       Laktosefrimelk ​
kr 1.500,              -​​​​ 1.100,         -​​​ kr 1.500,-

Kultur

 

Skolen setter det kulturelle arbeidet høyt! Vi har fellessamlinger hvor hele skolen møtes, har satt opp flere forestillinger og interkommunalt samarbeid. Dette styrker det positive skolemiljøet.

Musikk, dans og drama skaper gode relasjoner på skolen.
Musikk, dans og drama gir elevene gode og positive opplevelser på skolen.

Mobbing">

Mobbing">Mobbing

Utskrift