Om Breidablik læringssenter

Om oss

Breidablik læringssenter gir undervisning og opplæring til barn, unge og voksne. I løpet av skoleåret 2016/2017 får mer enn 1000 elever og deltakere et tilpasset og variert tilbud ved våre 4 avdelinger.

Våre avdelinger er:

Ved Breidablik læringssenter skal de ansatte trives og vi har som mål å:

  • Sikre- og utvikle høy kvalitet på alle våre tilbud
  • Gi den enkelte bruker et tilpasset tilbud 
  • Være inkluderende
  • Vise omsorg og respekt for den enkelte bruker
  • Skape tillit mellom ansatte og den enkelte bruker
  • Skape trivsel mellom ansatte og brukere

For å nå våre målsetninger skal vi ha et godt-, forpliktende- og utviklende samarbeid med alle våre brukere og samarbeidspartnere.

Magne Valen 
enhetsleder

Administrasjonen

Magne

Magne Valen | enhetsleder/rektor

52 74 48 61 / 995 65 040

Trine

Trine Halvorsen | avdelingsleder
Mottaksskolen
52 74 36 39 / 404 27 657

anita157x144

Anita Samuelsen | avdelingsleder
Voksne innvandrere
52 74 48 63 / 988 90 468

Anna

Anne Engedal | avdelingsleder
Tospråklige lærere
52 74 36 48 / 979 77 621

Pål

Pål Viland Monstad | avdelingsleder
Grunnskole og spes.ped. voksne
52 74 48 62 / 913 48 629

mari anne

Kristin Amdal | skolekonsulent

52 74 48 60

Kontakt oss

Breidablik læringssenter
Postboks 500, 5501 Haugesund

Telefon
: 52 74 48 60
E-post:

Rektor
Telefon: 52 74 48 61

Besøksadresse voksenopplæring:

Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år):
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder: 52 74 48 63
Inntakskontor: 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder: 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder: 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder: 52 74 48 62

Utskrift