Grafisk profil

Grafisk profil

Haugesund kommune utarbeidet i løpet av 2005 en ny grafisk profil og maler. Dette til utarbeidelse av reklamemateriell, profileringsprodukter og presentasjoner. Profilen ble oppdatert i 2010.

Fargebruk
I byvåpenet som ble godkjent ved kongelig resolusjon den 5.3.1930 heter det at Haugesund byvåpen skal være tre fykende måker i sølv på blå bakgrunn i tillegg til gullkrone.Kommunevåpenets farger skal i trykksaker være som beskrevet i profilmal. Dette tar utgangspunkt i at kommunevåpenets farger er gullkrone og sølvmåker i tillegg til Process Blue som er riktig farge på skjoldet. Gull og sølv kan brukes i spesielle tilfeller. Våpenet skal trykkes uten noen konturstrek langs skjoldkanten.

Skrifttype
Navnet "Haugesund kommune" gjengis med skrifttypen Arial med stor forbokstav og ellers små bokstaver.

Plassering
I følge heraldiske regler skal våpen stå øverst til venstre på brevarket. Skriften skal plasseres i henhold til faste regler under eller ved siden av skjoldet. For publikasjoner er det faste maler til bruk i utforming. Malene er utarbeidet i word og inneholder en profilstripe som hovedkjennetegn.På internett er hovedregelen at virksomhetens tilhørighet til Haugesund kommune skal vises ved bruk av byvåpenet. Regler for farge og størrelsesforhold gjelder også her. Våpenet skal plasseres øverst på venstre side av skjermbildet. I våpenet skal det ligge lenke til kommunens hovedside.(http://www.haugesund.kommune.no) slik at man ved å klikke på våpenet kommer direkte til disse sidene.

Det er et fastsatt oppsett for visittkort. Her er profilstripen plassert øverst med byvåpen øverst til venstre. Profilstripen består av tekst - Haugesund kommune - med et profilelement på mørk blå bakgrunn.Skrifttypen er Arial.

Eiendomsrett og bruksrett
Haugesund kommune er eier av byvåpenet. Som hovedregel kan våpenet bare brukes av kommunen og kommunens administrasjon og virksomheter under utøvelse av kommunal virksomhet, og som dekorasjon i kommunal sammenheng.Våpenet kan også brukes som eiermerke på kommunale bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenet kan brukes til jakkemerker o.l. og på veiskilt når skiltet angir administrativ grense. Ordføreren kan i særlige tilfeller dispensere fra disse bestemmelser. Segl, merke eller våpen må ikke brukes slik at det uriktig gir inntrykk av at den som benytter det innehar noen kommunal stilling eller representerer kommunens myndigheter på annen måte. Tvisttilfeller om hvem som får bruke bymerket kan bringes inn for formannskapet. Les mer om dette i kommunens flagg og bannerplan

Våpenet skal ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn, for eksempel i private brev. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med byvåpenet.

For mer informasjon om bruk av byvåpen og grafisk profil  - kontakt avdeling Organisasjon og informasjon på tlf.: 52 74 44 46 eller e-post:

 

Brukermanualen finner du her >>>

 

Byvåpen uten tekst

Byvåpen                HGSD

Haugesund kommunes byvåpen.jpg 

Haugesund kommunes byvåpen.jpg (svart/hvitt)

Brukermanual

Haugesund kommune har utarbeidet en egen brukermanual som inneholder retningslinjer for bruk av byvåpen og den grafiske profilen.

Oppdatert brukermanual fra 2010 finner du her >>>

Språkprofil

Som kommune formidler vi viktig informasjon som handler om innbyggernes muligheter, rettigheter og plikter. Dette innebærer at vi må skrive tydelige og klare tekster som når ut til alle, og som alle kan forstå. Haugesund kommune har nå utarbeidet en språkprofil som kan være et godt hjelpemiddel og oppslagsverk for oss som skriver.

pdf Her finner du kommunens språkprofil >>>

Språkprofilen skal være et verktøy for de ansatte slik at de skriver klart og tydelig. Gode tekster og klart språk er grunnleggende for å fremme deltakelse og yte god service til innbyggerne i kommunen vår. Målet er at alle tekstene våre skal være både forståelige og nyttige for dem vi skriver til. Noen ganger handler dette om å rydde opp og lage en logisk struktur, i andre tekster handler det om å finne gode løsninger for å forene komplisert juss og klart språk.

Vi håper at denne språkprofilen skal hjelpe oss på veien mot enda bedre tekster.

Hvordan skrive klart og korrekt

Språkprofilen er delt inn i to deler. Den første delen handler om skriveråd og anbefalinger for godt språk.  Hvordan vi kan skrive klare tekster som tar lesernes perspektiv og følge retningslinjene for godt språk.  Den andre delen av språkprofilen tar for seg hvordan vi skriver enhetlig og korrekt. Her har vi valgt ut de mest aktuelle skrivereglene, blant annet bruken av stor og liten forbokstav og skrivemåten av tall og datoer, navn på virksomheter, lover og gatenavn.

Rådmannen

I sin innledning skriver rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen:

"Haugesund kommune skal arbeide mot et klart og tilpasset språk som er forståelig for mottakeren. Et klart språk gjør informasjonen lettlest og tilgjengelig. Forenkling skal ikke føre til fattig og unyansert språk.

Et klart språk vil være en fordel for alle ansatte i Haugesund kommune, våre folkevalgte og ikke minst kommunens innbyggere. Det vil for eksempel gi kortere saksbehandlingstid og færre klager. Klart språk vil gi bedre service og omdømme.

Jeg har et ønske om at denne språkprofilen blir brukt både som et lite oppslagsverk, og som en veiviser og inspirasjon til å skrive lettleste tekster med et klart og presist budskap."

Nyttige hjelpesider for klart språk

Språkrådet >>>

Korrekturavdelingen >>> 

Språkprofil forside

Utskrift