pdf Problemkartlegging i Kvaladalselva, Haugesund kommune, 2016 Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 392 nedlastinger

Last ned (pdf, 20.91 MB)

Problemkartlegging i Kvaladalselva Haugesund kommune 2016.pdf

For å oppnå mer kunnskap om den økologiske tilstanden i Kvaladalselva, og dermed behov for tiltak, har Haugesund kommune bestilt biologiske undersøkelser i samsvar med vannforskriftens metodikk. Undersøkelsen har hovedfokus på eutrofiering/organisk belastning men forsuringspåvirkning blir også diskutert. Denne rapporten sammenfatter undersøkelsene som er basert på prøver av begroingsalger og bunndyr.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter