Biblioteket på Haraldsvang skole

Haraldsvang skole har eget bibliotek hvor elevene har tilgang sammen med lærere og fagarbeidere. Skolens bibliotekansvarlig er tilstede 9 undervisningstimer per uke:

  • mandag 1., 2., og 3. time
  • tirsdag 1. og 2. time
  • torsdag 3. og 4. time
  • fredag 1. og 2. time

Bibben er skolens system for utlån av egne bibliotekbøker. Her er det mulig å søke på hvilke bøker som skolen har og sjekke om de er tilgjengelig. Elevene har egne passord og brukernavn for pålogging og søk.

Lenke til Bibben

Haugesund Folkebibliotek - Byens folkebibliotek 1917-1965

Haugesund Folkebibliotek startet i Auberts hus i Apotekersmuget i 1893 og var der til 1894 da huset skulle rives. Fra 1894 til 1901 holdt biblioteket til i den gamle borgerskolen Breidablikk. Dette huset stod der Hotel Saga ligger i dag. Fra 1901 til 1906 var biblioteket i Telefonselskapets hus på hjørnet Haraldsgt. – Torvgt.

I 1906 flyttet biblioteket tilbake til Breidablikk skole, hvor samlingen holdt til i kjelleretasjen. Fra våren 1910 til 1913 i Sven Lindøs hus i Strandgt. 73, nå Strandgt. 115. Fra 1913 til 1916 i Torvgt. 2, 3.etasje, i den gamle posthusbygningen. Fra våren 1917 i Theodor Hansens tidligere skofabrikk i Kirkegt. 151. Her holdt biblioteket til inntil ny bibliotekbygning skulle bygges i 1965. Fra 1965 til 1967 flyttet en samlingen til sentralholdeplassen i Sørhauggt. 169. Den gamle Theodor Hansens skofabrikk ble revet for å gi plass til det nye biblioteket.

Fra 1967 i eget bibliotekbygg i Kirkegt. 151.

Du finner nettsidene til Haugesund Folkebibliotek her >>> 

Utskrift