Arbeid mot mobbing

På Brakahaug jobber vi nå etter Olweus-modellen. Kvalitetsplanen vår finner du ved å følge linken nedenfor.

Kvalitetsplan_Brakahaug_skole.doc

Her kan du finne resultatene av Olweus-undersøkelsen 2014/15:

2015_resultat.pdf

Utskrift