Brakahaug skole

Brakahaug skole

Besøksadresse
Matrosvegen 17
5535 Haugesund

Telefon:  52 70 42 50
Faks       52 70 42 53
SFO        52 70 42 52/
               52 70 42 57

Historie

Brakahaug skole og grendahus stod ferdig 01.08.97. Vi har elever fra 1. - 7. klasse. Skoleåret 18/19 har vi ca 170 elever fordelt på 10 klasser.

Skolen ligger i utkanten av byggefeltet på Brakahaug. Vi har et flott friområde som vår nærmeste nabo, og lærerne vet å benytte seg av det i undervisningen. Skolen har anledning til å benytte skogen, myra, elvene og vannet, og til å oppleve et rikt dyre- og fugleliv rett utenfor veggene.

Bygget fungerer ikke bare som skole, på ettermiddagstid er det også grendahus. Grendahuset er for bydelens innbyggere, men kan benyttes av andre når det er kapasitet til det. Rektor administrerer driften av grendahuset. Det er anledning til å leie bygget til ulike typer arrangementer.

Hjemmesida vil vi bruke til å gi et lite utsnitt av hva dagene på skolen fylles med, og til å gi aktuell informasjon til de foresatte. Det er også muligheter for å ta kontakt med de ansatte via hjemmesidene, så vi håper på en god og åpen kontakt med brukerne våre. Dersom du vil ha mer dagsaktuell informasjon om skolen, vil vi anbefale facebook-sida vår.

Ingolf Velde Helleland
rektor

Ansatte

Personalliste 2018/19
De fleste lærerne bruker e-post flittig. Kontakt oss, så svarer vi ved første anledning.

Skal du sende epost er hovedregelen at du bruker fornavn.mellomnavn.etternavn krøllalfa(@) haugesund.kommune.no
(Å erstattes med enkel a, Ø erstattes med enkel o og Æ erstattes med ae)

Austrheim, Håkon

lærer og biblioteksansvarlig

Bentsen, Irene

kontaktlærer, 2.kl.

Bøhn, Borghild

assistent

 Fiskå, Eli Gaard

fagarbeider

Garvik, Jorunn Strand

lærer 

 Helgesen, Karoline Eike vikarlærer, ( permisjon)

Sørhaug, Elisabeth Hansen  

fagarbeider

Hestad, Bjørn

(permisjon)

  Helleland, Ingolf  rektor

  Iversen, Mona 

kontaktlærer, 1 b

Lervik, Anna Elise

kontaktlærer, 1 a

Osmundsen, Ingvild Nygård

sfoleder

Nærum, Margareth

fagarbeider

Nøstbakken, Marit

sekretær

Turid Dalen

inspektør

Røssland, Karianne

kontaktlærer, 5.klasse

Skeie, Sander

lærer

Stakkestad, Kristi

assistent

 Stensen, Anette F.

kontaktlærer 3b

  Sørensen, Iselin

kontaktlærer 4kl.,
  Tindeland , Silje  vikarlærer

Trulsen, Solveig Bruun

kontaktlærer 3a

Tønnesen, Pauline

kontaktlærer 6.klasse

Voilås, Thorbjørn

kontaktlærer, 7.klasse

Trine Rossebø Grindheim faglærer - vikar
 Alexander Thorsen  assistent

Utviklingsarbeid

På Brakahaug jobber vi nå etter Olweus-modellen. Kvalitetsplanen vår finner du ved å følge linken nedenfor.

Kvalitetsplan_Brakahaug_skole.doc

Her kan du finne resultatene av Olweus-undersøkelsen 2015/16:

 

Regler

Mobiltelefon

I møte 2.2.16 diskuterte FAU regler for mobiltelefonbruk på skolen. Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder på Brakahaug. Ingen har lov til å bruke mobiltelefon mens de oppholder seg på skolen, verken i timene eller i friminuttene. Det kan gjøres unntak dersom lærerne direkte tillater det, for eksempel for å bruke kalkulator el.l.  Vi tillater likevel at elever kan ha telefoner med, for vi ser at det er noen foreldre som har behov for å få kontakt med elevene for å få gitt beskjed om diverse ting på hjemveien. Dersom noen bruker telefonene til andre ting enn det som er tillatt, vil telefonen bli beslaglagt for resten av dagen. Hvis ulovlig bruk gjentar seg, må foreldrene komme å hente telefonen.

Grendahuset

Salen er nå blitt fordelt for skoleåret 2018/19

 Du kan lese her hvem som har fått tildelt tid; Tildeling_GRENDAHUSET_1718_oppdatert.doc

 

 

 

Utskrift