Oppsigelse og permisjon

For å kunne si opp plassen eller søke permisjon må du være innlogget i Barnehageportalen. Innlogging foregår med BankID.

BARNEHAGEPORTALEN >>>

Når må man si opp?

  • Når du bytter barnehage må du si opp opprinnelig barnehageplass.
  • Når du ikke ønsker/trenger barnehageplass mer.
  • Oppsigelse ved skolestart går automatisk.

Oppsigelsestid

• De enkelte barnehagenes vedtekter bestemmer oppsigelsestid. Det kan variere fra en til tre måneder.
• Oppsigelsestiden vil normalt gjelde fra den 1. i påfølgende måned.
• Flere barnehager har også vedtektsfestet at barnehageplasser som sies opp etter 1. februar må betales ut barnehageåret.

Søk om permisjon

  • Det er den enkelte barnehage som avgjør søknad om permisjon i henhold til gjeldende vedtekter.
  • Dersom du får innvilget permisjon, betaler du vanligvis ikke for plassen i permisjonstiden.

Utskrift