Forslag til kulturpris

KORT FORTALT

  • Kulturprisen er en honnør for langvarig og/eller særs betydningsfull innsats for kulturlivet i Haugesund.
  • Frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og enkeltpersoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater.
  • Frist for innsending av forslag er 30. november hvert år. 

Hva er Haugesund kommunes kulturpris?

  • Kulturprisen er en honnør for langvarig og/eller særs betydningsfull innsats for kulturlivet i Haugesund.
  • Frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og enkeltpersoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater.

Slik sender du inn forslag

Frist for innsending av forslag er 30. november hvert år. 

Fyll ut skjemaet under

Haugesund kommunes kulturpris (1982 - 2021)

Haugesund kommunes kulturpris (1982 - 2021)
Årstall Vinner
1982 Erling Sørstrønen - Litografi av Karl Østensjø, Gerd Børgersen Leif Kobbeltvedt
1983 Gudrun Folgerø - Grafikk av Arne Rødeseike
1984 Henning Aase - Tusjtegning av Torbjørn Øritsland 
1985 Astrid og Monrad Marøy + Helge Sampson + Karl Sjursen  - Grafikk av Trygve Goa
1986 Klara Johannessen og  Ludvig Egeland Eriksen - Grafikk av Ivar Rudi
1987 Astrid Hansen, Kristian Vise  - Grafikk av Bjørg Løvvik og Randi Eilertsen
1988 Reidunn Halvorsen og Harry Strømø - Maleri av Sverre Loge Pettersen
1989 Bjarne Aksdal  og Anders Velde - Bilde/foto av Terje Rudi
1990 Ottar Bjerkvik og Kirsten Lindaas - Bilder av Bernhard Østebø
1991 Svein E. Lande og Nils Larsen  -Tegninger av Stein Magnus Opedal
1992 Johan Eide  og Per Kristian Klausen - Grafikk av Ivar Rudi  og Bjørg Løvvik
1993 Bjarne Dankel sen.og Carl Egil Buch - Tegninger av Stein Magnus Opedal
1994 Haugesund og omegn husflidslag - Bilde av Kjell Rameckers
1995 Steinar Rønnevik v/Flytten og Magne Thorsen - Bilde av Davod Zandrian og bilde av Bernhard Østebø
1996 Leif Jonny Johannessen og Erling Brathole- Bilder av Anne Kjersti Hermanrud
1997 Gunnar Andersen og Tor Aanesen - Bilder av Anne Kjersti Hermanrud
1998 Ruth Aspaas Kvinnesland og VAMP- Bilder av Kjell Rameckers
1999 Bertha Sørstrønen og Sigmund Brommeland- Bilder av Jane Dunkley
2000 Kasper Opdal - Bilde av Anne Kristin Ferking
2001 Bjørn Toft, Lasse Skjoldal og Odd Endresen - Bilde av Linda Skare
2002 Bytunets Antikvariske Jazzensemble - Bilde av Ivar Rudi x 5 og Olav Halvorsen/Haugesund Turistforening - Bilde av Ellen Kalvig
2003 Kjell Einar Bergsaker, Karl Johan Stensland og Anne Kirsti (Titti) Aunaas - Bilder av Kjell Rameckers 
2004 Ingrid Olufsen - Grafikk av Bjørg Løvvik 
2005 Magne Grimstvedt - Bilde av Jon Olav Helle
2006 Stiftelsen Indre Kai v/Rolf Arne Olsen - Bilde av Brian Wallace /Ola Flytt Fondet v/Ole Hauge
2007 Sveinung Espedal - Grafikk av Bjørg Løvvik
2008 Ivar Glette (Pøyken) - Bilde av av Peter Esdaile
2009 Inge Gilje og Ingolf Hustvedt - Trykk av Erling Valtyrson/ Ørnulf Opdal
2010 Carstein Tjessheim og  Reinert K.Olsen(Ray-Kay) - Trykk av Runi Langum
2011 Nils Økland - Trykk av Magne Austad
2012 Lars (Lasse) Meling og Teatergruppen Boals Forumteater på Hemmingstad bydelshus - Mezzotint/Tom S.Kosmo og lito v/Marius Martinussen
2013 Sigurd Aase og Trygve Tøgersen - Koldnål av Bjørg Løvvik
2014 Mandskoret av 1914 - Trykk av Roald Tellnes
2015 Nuri Ribera Anfinsen - Litografi
2016 Sildajazzens Venner v/Per Arne Lindvik + Svein Olav Herstad – Litografier
2017 Skeisvang v.g.skole musikklinjen – Litografi
2018 Bjørn Dybdahl –Litografi
2019 Ivar Rudi og Njål Lunde
2020 Mia Habib
2021 Haugesund barne- og ungdomsteater

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70