Rusken

KORT FORTALT

 • Ruskens slagord er - sammen om en ren by -
 • Rusken er kommunens satsing på en ren, attraktiv og trivelig by
 • Alle innbyggere kan bidra til å gjøre Haugesund ryddig og ren

Rusken er Haugesund kommune sin satsing på en ren, attraktiv og trivelig by.
Gjennom ruskens aktiviteter, kan alle byens innbyggere, bidra til å gjøre Haugesund mer ryddig og ren.

Det er dette ruskens slagord handler om
- sammen om en ren by -
Sammen rydder vi lekeplasser, friområder, langs gang-/turveger, badeplasser, balløkker, strandsoner med mer.

Tiltaket er et samarbeid mellom velforeninger og andre foreninger, skoler, barnehager, enkelt personer og Haugesund kommune ved Teknisk enhet.

Klikk for stort bilde

Hvordan gjør vi det?

Skoler, barnehager, lag og foreninger m.fl. rydder søppel i de offentlige rom (friområder, friluftsområder, lekeplasser, aktivitetsarealer osv.). Avfallet sorteres ved rydding. Plast, papir og lignende samles i blanke sekker, større ting legges i hauger.

 • Organisk materiale som trevirke, paller og lignende samles i egne hauger. Vi fjerner ikke organisk materiale i grøntområdene, da dette har betydning for det biologiske mangfoldet i nærmiljøet. Kommunen kjører, etter avtale, bort avfall som er ryddet sammen. Transport må avtales før ryddeaksjonen starter!
 • Jernskrot og annet metall, samles også i egne hauger. Miljøfarlig avfall, som f.eks. bilbatterier og sprøyter bør få ligge i ro og meldes til kommunens kontaktpersoner. Transport må avtales før ryddeaksjonen starter.
 • Sand og grus langs murer og på fortau feies ut i rennestein. Sand og grus må ikke fylles i sekker. Teknisk enhet ved seksjon veg, feier opp sand/grus. Avtale om feiing må avtales på forhånd.

Avfallssekker og transport

Avfallssekker kan hentes på Teknisk enhet (driftsbygget), Jovegen 90 eller på servicesenteret i Kirkegata 85.
Transport må avtales med teknisk enhet minimum 5 dager før ryddeaksjon/feiing.

Hvem kan delta?

Velforeninger og andre foreninger, skoler, barnehager, idrettslag og andre kan avholde ryddeaksjon når de selv ønsker, gjerne flere ganger i året.

Rusken er ikke

Kommunen bistår ikke når det gjelder rydding av

 • greiner
 • kvister
 • busker
 • ugras
 • hager
 • friområder
 • loft
 • kjeller
 • garasje

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet

Åse Karin Fjellving
konsulent
E-post
Telefon 52 74 45 50
Vegard Forberg
Avdelingsleder park
E-post
Telefon 52 74 33 03
Mobil 481 20 885