Rusken

KORT FORTALT

 • Ruskens slagord er "sammen om en ren by".
 • Rusken er kommunens satsing på en ren, attraktiv og trivelig by
 • Alle innbyggere kan bidra til å gjøre Haugesund ryddig og ren

Sammen om en ren by


Sammen rydder vi

 • lekeplasser.
 • friområder.
 • gang- og turveger.
 • badeplasser.
 • balløkker.
 • strandsoner med mer.

Tiltaket er et samarbeid mellom

 • velforeninger og andre foreninger.
 • skoler.
 • barnehager.
 • enkelt personer.
 • Haugesund kommune ved Teknisk enhet.

 

Dekorativt - Klikk for stort bildeIllustrasjon Illustrasjon

 

Hvordan gjør vi det?

Skoler, barnehager, lag og foreninger rydder søppel i de offentlige rom (friområder, friluftsområder, lekeplasser, aktivitetsarealer, osv.). Avfallet sorteres ved rydding. Plast, papir og lignende samles i blanke sekker, større ting legges i hauger.

 • Organisk materiale som trevirke, paller og lignende samles i egne hauger. Vi fjerner ikke organisk materiale i grøntområdene, da dette har betydning for det biologiske mangfoldet i nærmiljøet. Kommunen kjører, etter avtale, bort avfall som er ryddet sammen. Transport må avtales før ryddeaksjonen starter!
 • Jernskrot og annet metall, samles også i egne hauger. Miljøfarlig avfall, som f.eks. bilbatterier og sprøyter bør få ligge i ro og meldes til kommunens kontaktpersoner. Transport må avtales før ryddeaksjonen starter.
 • Sand og grus langs murer og på fortau feies ut i rennestein. Sand og grus må ikke fylles i sekker. Teknisk enhet ved seksjon veg, feier opp sand/grus. Avtale om feiing må avtales på forhånd.

Avfallssekker og transport

Avfallssekker kan hentes på Teknisk enhet (driftsbygget), Jovegen 90 eller på Servicesenteret i Kirkegata 85.

Transport må avtales med teknisk enhet minimum 5 dager før ryddeaksjon eller feiing.

Hvem kan delta?

Velforeninger og andre foreninger, skoler, barnehager, idrettslag og andre kan avholde ryddeaksjon når de selv ønsker, gjerne flere ganger i året.

Hva Rusken ikke er 

Kommunen bistår ikke når det gjelder rydding av

 • greiner
 • kvister
 • busker
 • ugress
 • hager
 • friområder
 • loft
 • kjeller
 • garasje

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet