Rotter og skadedyrbekjempelse

KORT FORTALT

 • Har du fått rotter på eiendommen din, bør du snarest kontakte et skadedyrfirma.
 • Avdeling for vann og avløp bekjemper rotter i avløpskummer på offentlig eiendom. Meld fra via varsle om feil (VOF)

Rotter på din eiendom

Skadedyr kan ødelegge store materielle verdier og kan representere en smittefare. Det er derfor viktig å bekjempe skadedyr med nødvendige tiltak, samt å forebygge og eventuelt oppdage forekomst.

Har du fått rotter på eiendommen din, bør du snarest kontakte et skadedyrfirma. For privatpersoner vil klappfellen være et godt tiltak for å bekjempe rotter. Kun godkjente skadedyrfirmaer kan benytte rottegift.

Det er eier eller bruker som skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr. De har også ansvar å sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak får å utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette.

Her kan du lese forskrift om skadedyrbekjempelse (lovdata.no).

Melde i fra om rotteplage

Skadedyrfirma kan på oppdrag fra avdeling for vann og avløp, legge ut gift i offentlige avløpskummer for å stoppe rotter som kommer inn i bygninger.

Meld fra via varsel om feil (VOF). Velg tema vann og avløp og feilen rotteplage.

Slik unngår du rotteplage

Ved å følge noen enkle råd, kan du bidra til å bekjempe rotter i Haugesund. Dersom det oppstår et stort rotteproblem skyldes det at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, boplasser og skjul.

Slik kan du forebygge

 • Fjern søppel og matrester inne og ute.
 • Rydd gårdsplasser, tomter, lagerplasser, etc.
 • Søppelbeholdere må være tette.
 • Matkompost bør sikres.
 • Mating av fugler eller husdyr må ikke skje på en slik måte at det også gir næring til rottene.
 • Hell ikke matrester i avløpet.
 • Se over tetninger der rør og kanaler går gjennom grunnmur.
 • Tett igjen hull i f. eks. vegger, dører og på gårdsplasser.
 • Utvendige ventiler, glugger og andre åpninger skal ha netting.
 • Høyt gress og busker tett inntil bygninger bør holdes nede eller fjernes.
 • Ved og materialer bør lagres forsvarlig.
 • Nedfallsfrukt bør fjernes fra bakken.

Du finner mer informasjon her i Folkehelseinstituttet (FHI) sin skadedyrveileder.

Slik bekjemper kommunen rotter

Haugesund Kommune har en avtale med et skadedyrfirma som legger ut gift i offentlige avløpskummer der det er aktuelt.

Skadedyrbekjempelse

Du finner mer informasjon om skadedyrbekjempelse her i Folkehelseinstituttet (FHI) sin skadedyrveileder.

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet