Dugnadsmidler

KORT FORTALT

Velforeninger kan søke om dugnadsmidler som skal stimulere til sosial og fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Hvem kan søke om dugnadsmidler?

Velforeninger kan søke om dugnadsmidler. Dugnadsmidler skal stimulere til sosial og fysisk aktivitet i nærmiljøet, og gi beboerne et eierforhold til nærområdet. Medlemsforeninger i Velforeningens Felles Utvalg (VFU) vil bli prioritert.

Hva kan jeg søke om dugnadsmidler til?

Dugnadsmidler kan være materiell, utstyr og leie av maskin. Dugnadsmidler er ikke penger som overføres velforeninger.

Eksempler på tilskuddsberettigede tiltak

  • Plante busker og trær i nærmiljøet.
  • Forbedre samlingsplassen.
  • Utbedringer på lekeplassen.
  • Lage eller utbedre turstier.
  • Gjøre "kulturminner" tilgjengelige.
  • Ta vare på det biologiske mangfoldet.
  • Bidra til bygging av nærmiljø/aktivitetsanlegg.
  • Rydding av kratt og lignende.

Lekeplassutstyr er vanligvis ikke tilskuddsberettiget. Det gis heller ikke tilskudd til fartsdumper og postkassestativ.

Søknadskjema

Du kan sende inn søknad hele året. Søknadene blir behandlet på månedlige behandlingsmøter i perioden 15. mars til 1. september.

Fyll ut søknadsskjema for dugnadsmidler her

Søknadene behandles av et utvalg bestående av representanter fra VFU og parkavdelingen.

Svar på søknad

Størrelsen på støtten vurderes i hvert enkelt tilfelle, og vil være avhengig av det beløp som settes av til formålet fra år til år. Velforeninger som har fått tilsagn om dugnadsmidler vil bli kontaktet av vår prosjektleder for nærmere avtale om tidspunkt for levering av materiell. Godkjente tiltak må utføres innen 1. desember i tilsagnsåret, og kan ikke overføres til neste år.

Kontaktinformasjon

Postmottak
E-post
Telefon 52 74 30 00

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte. 

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund