Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Lovverk og overordnede styringsdokumenter

Barnehageloven

Det er mange ulike lover som er med på å regulere driften i barnehagen. Den viktigste av disse er barnehageloven.
I den finner vi blant annet forsmålsbestemmelsen (§1), innholdsbestemmelsen (§2), krav til kompetanse, samarbeid, ansvar og myndighet.

Barnehageloven med forskrifter

Utskrift E-post