Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Oversikt over arrangementer

Ledernettverk/ ressursdag Haugesundsbarnehagene (inkl PPT og spes.ped. team)

Hemmingstad kultursenter | torsdag 22. februar 2018 - 08:15

Ledernettverk ressursdag for styrere og pedagogiske ledere i Haugesundsbarnehagene. PPT og spesialpedagogisk team er også invitert til denne dagen.

Program kommer på epost.

Påmeldingsfrist: mandag 19. februar 2018 - 14:00
Kategori: Kurs barnehage - Arrangør: Maren Elise Monclair Pedersen - Påmeldte: 69 - Ledige plasser: 16 - Visninger: 207
Påmelding avsluttet

Tirsdagsøkt: Animasjonskurs

Bleikmyr bydelshus | tirsdag 27. februar 2018 - 13:00

En kort innføring i hvordan man kan lage enkel animasjonsfilm ved hjelp av Ipad og fotokasse. Deretter får dere prøve ut litt selv. 

Påmeldingsfrist: fredag 23. februar 2018 - 15:00
Kategori: Kurs skole - Arrangør: Elise Røher - Påmeldte: 12 - Ledige plasser: 0 - Visninger: 72
Venteliste

Tirsdagsøkt: 1. og 2. klassenettverk i lesing (obligatorisk)

Skåredalen skole, 2. etasje. | tirsdag 27. februar 2018 - 13:00

Erfaringsutveksling om leseopplæring i 1. og 2. klasse med utgangspunkt i leseplanen.

Hvor er dere nå? Kort runde fra hver skole. 

Hvordan tilpasse lesebøker, lesetekster? 

Ivaretar vi ferdighetsområdene "Forberede, utføre og bearbeide, finne, tolke og sammenholde, reflektere og vurdere" i 1. og 2. klasse i de tekstene vi bruker? 

Deltakerne deler gode erfaringer og utfordringer de har møtt på i undervisningen. 

Påmeldingsfrist: fredag 23. februar 2018 - 15:00
Kategori: Kurs skole - Arrangør: Elise Røher - Påmeldte: 36 - Ledige plasser: 14 - Visninger: 109
Ledige plasser

Tirsdagsøkt: Leseutfordringer i matematikk

Bjørgene undervisningslokale (Bjørgene sykehjem). Parkering til høyre når du har kjørt gjennom undergangen. | tirsdag 27. februar 2018 - 13:00

Gerd Fredheim tar for seg leseutfordringer i matematikk med særlig fokus på tekststykker. Hvilke type tekster møter elevene i lærebøkene, og hvilke type tekster møter de ikke? 

Dette kurset blir også satt opp i april for 1. og 2. trinn pluss eventuelt andre. 

Påmeldingsfrist: onsdag 21. februar 2018 - 15:00
Kategori: Kurs skole - Arrangør: Elise Røher - Påmeldte: 50 - Ledige plasser: 0 - Visninger: 140
Påmelding avsluttet

Tirsdagsøkt - nyere traumeforståelse

Lillesund skole | tirsdag 27. februar 2018 - 13:00

Nyere traumeforskning - hva trenger skole å vite?

v/ Overlege Liv Reidun Henriksen Hansen

Påmeldingsfrist: lørdag 24. februar 2018 - 14:00
Kategori: Kurs skole - Arrangør: Inger Lise Bratteteig - Påmeldte: 61 - Ledige plasser: 19 - Visninger: 158
Ledige plasser

Tirsdagsøkt - Vårt lokalsamfunn

Rossabø skole | tirsdag 27. februar 2018 - 13:00

Vårt lokalsamfunn er et pedagogisk program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, velferdsstaten, lønn, skatt og demokrati. Et bredt sammensatt utvalg av praktiske øvelser er med på å styrke elevenes lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø.

Vårt lokalsamfunn utføres av en lærer og en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv. Programmet er rettet mot 4.-5. trinn og består av fire arbeidsøkter som kan gjennomførers på en dag eller over flere dager.

v/ Ina Therese Lindvik

Påmeldingsfrist: lørdag 24. februar 2018 - 13:00
Kategori: Kurs skole - Arrangør: Inger Lise Bratteteig - Påmeldte: 1 - Ledige plasser: 19 - Visninger: 37
Ledige plasser

Tirsdagsøkt: Informasjon om

Karmsund folkemuseum | tirsdag 27. februar 2018 - 13:30

Haugesund i gamle dager er et undervisningsopplegg som har vært brukt i mange år på 4.trinn. 

Kjennskap til lokalhistorie har betydning for identitet og tilhørighet. I generell del av K06 under kulturarv og identitet står følgende: «Utviklingen av den enkeltes identitet skjer ved at en blir fortrolig med nedarvede væremåter, normer og uttrykksformer. Opplæringen skal derfor ivareta og utdype elevenes kjennskap til nasjonale og lokale tradisjoner – den hjemlige historie og de særdrag som er vårt bidrag til den kulturelle variasjon i verden»

Det er viktig at vi tar vare på denne historien og bringer den videre til nye generasjoner. Det er ulikt i hvilken grad skoler/lærere bruker undervisningsopplegget som ble laget. Alle 4.klasser inviteres hver vår til "Vårslepp".  Noen klasser har jobbet mye med opplegget mens andre kommer til  arrangementet uten forkunnskap.  Tove Selås vil informere om undervisningsopplegget og hva og hvor dere finner materiellet. 

Påmeldingsfrist: fredag 23. februar 2018 - 15:00
Kategori: Kurs skole - Arrangør: Elise Røher - Påmeldte: 6 - Ledige plasser: 19 - Visninger: 50
Ledige plasser

Tirsdagsøkt: Badminton i skolen

Skåredalen skole stor gymsal | tirsdag 27. februar 2018 - 13:30

Hvordan bruke badminton på skolen? Anne Lisbeth Flåten viser organisering og øvelser til bruk i undervisningen. 

Påmeldingsfrist: fredag 23. februar 2018 - 13:00
Kategori: Kurs skole - Arrangør: Elise Røher - Påmeldte: 6 - Ledige plasser: 14 - Visninger: 51
Ledige plasser

Tirsdagsøkt: Svømmkurs for lærere

Haraldshallen | tirsdag 27. februar 2018 - 14:00

Hvordan legge opp en god undervisningstime ut fra de nye kompetansemålene? Ta med svømmetøy.

Kursholder: Sonnie Lill Rødje

Påmeldingsfrist: fredag 23. februar 2018 - 15:00
Kategori: Kurs skole - Arrangør: Elise Røher - Påmeldte: 15 - Ledige plasser: 0 - Visninger: 87
Venteliste

Tirsdagsøkt: Vurdering i norsk ungdomstrinn

Haraldsvang skole | tirsdag 27. februar 2018 - 14:00

Hvordan vurderer vi elevene våre på ungdomstrinnet i norsk skriftlig?  Heidi Løvbrekke fra Hauge og Heidi Johannesen fra Haraldsvang vil lede samlingen. De legger frem vurderingsmetoder de bruker på sin skole i sin undervisning. 

De andre skolene bes om å legge fram sine metoder. Har vi lik praksis?

Erfaringsutveksling med mål om å få en mest mulig lik vurderingspraksis i Haugesundskolen.  

Påmeldingsfrist: fredag 23. februar 2018 - 15:00
Kategori: Kurs skole - Arrangør: Elise Røher - Påmeldte: 9 - Ledige plasser: 11 - Visninger: 51
Ledige plasser
Side 1/4 Start - Tilbake - 1 2 3 4 - Neste - Slutt 1-10/34
Ledige plasser Venteliste Utilgjengelig
Generer RSS-strøm Kalenderfil Certificate Utskrift