Unge Talenter Haugalandet

KORT FORTALT
Unge Talenter Haugalandet (UTH) er en mulighet for kulturskoleelever til å gå i dybden på faget sitt. Tilbudet er for elever på musikk, teater og dans. Musikk blir delt opp i klassisk og rytmisk (pop/rock/jazz).

Hvordan melder jeg meg på?

Påmeldingsfristen var 16. september 2022, men det blir nye muligheter for å søke senere.

Når og hvor er samlingene?

I løpet av skoleåret vil elevene være med på flere lørdagssamlinger i lokalene til Skeisvang VGS i Haugesund. Der vil du møte medelever fra egen og andre kulturskoler og få nye utfordringer under ledelse av dyktige instruktører. 

Lørdagssamlingene foregår mellom kl. 10.00 og 14.00.
Datoene for skoleåret 2022-2023 er: 19.11 og 10.12 før jul. En samling i januar (dato ikke satt), 11.03 og 06.05 og 07.05. Det jobbes mot en visning på den siste samlingen i mai.
Deltagerne på UTH kan i tillegg til samlingene på Skeisvang få utvidet undervisning på sin kulturskole. Teaterelevene får sin undervisning i lokalene til Haugesund teater og Haugesund teater er driver av fordypningstilbudet.

Hva kreves for å bli med?

Det er lærerne i kulturskolene som sammen med elevene avgjør om tilbudet kan være aktuelt.  De elevene som blir med må være villige til å yte litt ekstra, i form av tidsbruk, øving og forberedelser hjemme. Samlingene på Skeisvang er obligatoriske.

Målgruppe

Ungdomsskolealder

Koster det noe?

UTH koster ikke noe ekstra. Du betaler kun for vanlig kulturskoleplass.

Hva får du igjen som elev?

Du blir kjent med andre elever på Haugalandet, du får møte og jobbe med dyktige kulturskolelærere, lærere fra Skeisvang, instruktører fra Haugesund teater, musikere i Munor og andre. Du får god anledning til å utvikle deg selv som utøver innen ditt fag og kanskje finne ut om du ønsker å videre på musikk dans og drama etter ungdomsskolen.

Om tilbudet

Unge Talenter Haugalandet (UTH) er et fordypningsprosjekt som drives i samarbeid mellom kulturskolene i Karmøy, Haugesund og Tysvær. I tillegg er Haugesund Teater, Munor og Skeisvang VGS samarbeidspartnere. Prosjektet er kommet i stand gjennom støtte fra Norsk kulturskoleråd og midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Kontaktinformasjon

Haugesund kulturskole
E-post
Telefon 52 74 34 70

Besøksadresse
Haugesund kulturskole, Skåregata 119, 5527 Haugesund

Postadresse
Haugesund kulturskole, Postboks 634, 5502 Haugesund