Samspill

KORT FORTALT
Haugesund kultorskole legger opp til at samspill skal være en naturlig del av opplæringen, og har varierte og gode samspillstilbud.

Samspillstilbud

Vi legger opp til at samspill skal være en naturlig del av opplæringen, slik at så mange som mulig skal få et samspilltilbud etter instrument og nivå (merk: tilbudene på mindre grupper vil kunne variere noe fra år til år).

 • Attekattenoa (strykere).
 • Arco (strykere).
 • Juniororkester (strykere).
 • Kulturskoleorkester (strykere).
 • Haugaland UngdomsSymfoniOrkester (strykere og fløyter).
 • Saksofonensemble (de fleste saksofonelevene).
 • Samspillopp (diverse instrumenter/vokal).
 • Sanggruppe (vokal).
 • Fløytegruppe (viderekomne fløyteelever).
 • Kammermusikk for strykere og treblåsere (prosjekter).
 • Breidablik Spelemannslag, prosjektbasert samspill for hardingfeler.
 • Samspillgruppe innen rock/pop/jazz.

Attekattenoa

Attekattenoa er samspillsgruppen for kulurskolens aller yngste strykerelever. Gruppen er et obligatorisk supplement til begynnerundervisningen på fiolin og cello for 1. 2. og 3.-klassinger. 

Aktiviteter og opplegg
I Attekattenoa får barna øvelse i grunnleggende samspill. Det legges vekt på læring gjennom gjennom lekbetonte samspillsaktiviteter. Elevene spiller for det meste unisone/enstemte stykker med klare melodilinjer og tydelig rytme, ofte med støtte fra klaverakkompagnement og/eller lærerens eget intrument. 

Instruktører
Susanne Helgeland og Liv Gismervik er instruktører for Attekattenoa.

Øvingstider
Attekattenoa har øvelser i orkestersalen på Breidablik, mandager klokken 16.30 - 17.15.

Arco

Arco er samspillstilbudet for strykere som tidligere har spilt i Attekattenoa. Elevene er i aldersgruppen 2-4 klasse.

Aktiviteter og opplegg
I ensemblet legges det vekt på note- og orkestertrening for å videreutvikle ferdighetene innen samspill, motorikk og generell beherskelse av instrument. Elevene  spiller i strykerepertoarets grunnleggende tonearter. Stykkene som innøves er gjerne 1 eller 2-stemte.

Dirigent/instruktører
Ensemblets dirigent/instruktør er Hilde Didriksen og Almas Karakystyk

Juniororkesteret

Juniororkesteret er orkesteret for litt viderekommende strykeelever som går i 3-6 klasse. Hvis elevene har gått i kulturskolen tidligere, etterfølger deltakelse her samspill i Attekattenoa og/eller Arco.

Aktiviteter og opplegg
Juniororkesterets repertoar består av stykker i enkle tonearter, men orkesteret spiller allikevel noe mer krevende stykker enn orkestrene for de yngste elevene. Stykkene som  har gjerne 3/4 stemmer i motsetning til 1/2 stemmer i Attekattenoa/Arco. I juniororkesteret legges det også større vekt på utforming og innøving av musikkuttrykk enn tidligere. Innøving av stykkene forutsetter ofte gjennomgåelse med instrumentallærer på spilletime.

Dirigent/instruktører
Orkesterets dirigenter/instruktører er Liv Gismervik og Susanne Helgeland.

Øvingstider
Juniororkesteret har øvelser i orkestersalen på Breidablik, torsdager klokken 17.30 - 18.45.

Kulturskoleorkesteret

Kulturskoleorkesteret er orkesteret for de elever som allerede har spilt noen år på sine instrumenter. Orkesterets medlemmer er i aldersgruppen 5-8 klasse, og etterfølger deltakelse i juniororkesteret.

Aktiviteter
I Kulturskoleorkesteret får elevene videreutvikle ferdighetene i samspill. Elevene får øvelse i å beherske mer avanserte stykker i flere tonearter med opp til 4 stemmer. I orkesteret øver elevene på å ha en selvstendig rolle i formidling av musikken, og lærerens musikalske deltakelse og akkomagnement holdes mer i bakgrunnen enn tidligere. Deltakelse i orkesteret forutsetter stabile note- og samspillsferdigheter. 

Instruktører
Orkesterets instruktører er Liv Gismervik og Almas Karakystyk.

Øvingstider
Kulturskoleorkesteret har øvelser i orkestersalen på Breidablik, tirsdager klokken 17.30 - 19.00.

HUSO

Haugaland UngdomsSymfoniOrkester (HUSO) er et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom orkestermiljøene ved kulturskolene i Haugesund, Tysvær og Karmøy.

Orkesteret er et tilbud til ungdommer som har spilt noen år på sine respektive instrumenter, og følgelig er på et viderekommende nivå. Det er vanlig at elever som tidligere har spilt i juniororkesteret og kulturskoleorkesteret etter hvert begynner i HUSO. Deltakelse i orkesteret kan derfor betraktes som en videreføring av samspillsaktiviteten i kulturskolens orkestre for de yngre aldresgruppene.

HUSO er, i likhet med skolens øvrige orkestre, et strykerorkester. Imidlertid har orkesteret også en fløyteseksjon. 

Elevopptak
Opptak i HUSO gjennomføres ved at eleven øver inn og behersker et musikkstykke av en gitt vanskelighetsgrad. Musikkstykket representerer det nivået læreren mener eleven må mestre for å kunne delta i orkesteret. Eleven må også beherske tonearter opp til 4 kryss og 4 b-er. 

Aktiviteter
HUSO er et aktivt og sosialt ungdomsmiljø som deltar jevlig på de kulturskolenes arrangementer. De gjennomfører også turer i inn- og utland ved jevne mellomrom. 

Dirigent/instruktør 
Orkesterets dirigent er Tobias Tellmann. Liv Gismervik er orkesterets instruktør.

Øvingstider
HUSO har øvingstid på mandager klokken 18.30 – 20.30. Øvingene foregår i orkestersalen til Haugesund kulturskole på Breidablik.

Ensembler

Saksofonensemble
Et tilbud til saksofonelevene i kulturskolen. Opptak til saksofonensemblet forutsetter grunnleggende instrumentferdigheter, og opptak/sammensetning av grupper gjøres av lærer.

Samspillopp
Kurs i samspill og improvisasjon for barn og unge i alderen 6-10 klasse.
Kurset går over 6 ganger. Undervisning forgår annenhver uke.
Tilbudet passer for alle som har grunnleggende ferdigheter på instrumentet (eller vokal). Lærer er Kjetil Olai Lundø.
Påmelding på kulturskolens nettside.

Sanggruppe
Sanggruppe i alderen 4. - 5. klasse.
Innhold: Oppvarmingsøvelser for stemme og kropp. Sangteknikk og formidling av sanger.
Lærer er Yuliya Khozina. Påmelding på kulturskolens nettside. 

Fløytesamspill
Et tilbud til viderekomne fløyteelever i kulturskolen. Opptak/sammensetning av gruppen(e) gjøres etter vurdering fra lærer.

Hardingfele
Et tilbud til hardingfeleelevene i kulturskolen. Det forutsettes grunnleggende ferdigheter på instrumentet, og opptak/sammensetning av gruppen(e) gjøres av lærer.

Slagverkensemble
Dette er et tilbud til elever som går på instrumentalopplæring i kulturskolen, og en forutsetning for deltakelse er at eleven har grunnleggende ferdigheter på instrumentet. Det er imidlertid ikke et krav at man i utgangspunktet behersker et slagverkinstrument. 

Kontaktinformasjon

Haugesund kulturskole
E-post
Telefon 52 74 34 70

Besøksadresse
Haugesund kulturskole, Skåregata 119, 5527 Haugesund

Postadresse
Haugesund kulturskole, Postboks 634, 5502 Haugesund