Om skolen

KORT FORTALT

Haugesund kulturskole gir barn og unge i kommunen undervisning innen musikk, billedkunst og drama.

Om skolen

Haugeund kulturskole har om lag 500 elever, og underviser barn og unge innen musikk, billedkunst og drama. 

Haugesund kulturskole ble grunnlagt i 1967 og er landets tredje eldste kommunale musikkskole. I august 2000 flyttet skolen til Breidablikhøyden i sentrum av byen og har nå kontor og undervisning i Breidabliks gamle skole.

Fra 2002 fikk skolen navnet Haugesund kulturskole, og begynte å tilby undervisning utover musikk, som billedkunst og drama. Musikkundervisningen er den største delen av skolens virksomhet, og inneholder individuell timeundervisning på instrumente, sang og samspill i orkestre og grupper.

Kulturskolen er stadig opptatt av høy kvalitet på undervisningen noe som sikres av godt kvalifiserte lærere. Skolen har et nært samarbeid med skolekorpsene i byen, og er en pådriver og medspiller i å utvikle nye kulturtilbud for barn og ungdom i samarbeid med grunnskolene i Haugesund. 

Klikk for stort bildeKulturskolen Halvor Hem

Priser

Kulturskolen priser
Skolepenger per halvår (satser per 01.08.2020)
Instrumentalundervisning 2115 kr
Gruppeundervisning 1640 kr
Kulturskoletimen 700 kr
Instrumentleie 455 kr
Materialavgift (billedkunst) 180 kr
Kopiavgift til Kopinor 28 kr

Skolepengene blir betalt inn i to terminer, høst- og vårtermin. Det gjelder også for elever som melder seg ut i løpet av skoleåret.

Deltakelse i samspillgrupper og orkestre er gratis for kulturskolens elever.

Kopieringsavgift
Skolen betaler hvert skoleår en kopieringsavgift til Kopinor. Denne avgift blir fordelt på alle elever i kulturskolen og betyr at 56 kroner blir lagt til giroen for skolepenger for hvert år.

Leie av instrument og materialavgift
Elever kan leie instrument av kulturskolen. Instrumenter som ikke kan leies er piano, gitar, el.gitar, el.bass og trommer. Billedkunstelever må i tillegg til skolepengene betale 180 kroner per semester i materialavgift.

Søskenmoderasjon
Det gis 10 % søskenmoderasjon for barn nummer to, 20 % for barn nummer tre, osv. 10 % moderasjon gjelder også hvis en elev får undervisning i to instrumenter.

Tilskudd til elevplass
Det er mulig å søke om tilskudd til elevplass. Nærmere informasjon og søknadskjema får du ved henvendelse til kontoret.

Hva som forventes av elevene
Elevene skal møte godt forberedt til timene og gi beskjed dersom en ikke kan møte, det føres oversikt over fraværet. Alle instrumental- og sangelever får lekser fra uke til uke. Vi anbefaler minst 15 minutter daglig øving . For øvrig forplikter elevene seg til å være med på skolens arrangementer som konserter, musikkinnslag, forestillinger, utstillinger og andre aktiviteter. Mer informasjon finner du i kulturskolens elevreglement.

I tillegg til hovedaktiviteter som instrumentalundervisning, billedkunst og drama, avholder også kulturskolen kurs som er tilrettelagt for bestemte målgrupper. Disse annonseres i Haugesund Avis og på vår Facebook-side.

Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Det deles ut 50 stipend på 30.000 kroner hver. 

Hvem kan søke?
Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. For å kunne søke Drømmestipendet 2022 må en være født tidligst 1. januar 1996 og senest 31. desember 2003. 

Når kan jeg søke?
Det er mulig å søke i perioden 1. oktober 2021 - 8. januar 2022. 

I hvilke kategorier kan jeg søke?
Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse. 

Mer informasjon finner du her.

Søk på Drømmestipendet her.

Kontaktinformasjon

Haugesund kulturskole
E-post
Telefon 52 74 34 70

Besøksadresse
Haugesund kulturskole, Skåregata 119, 5527 Haugesund

Postadresse
Haugesund kulturskole, Postboks 634, 5502 Haugesund