Styret i Haugesund Parkering AS

Her er en oversikt over styremedlemmene i 2018.

Tor Inge Fredriksen  - styreleder
Marit R. Brathole  - styremedlem
Nils Konrad Bua  - styremedlem
Arild Kildal Olsen  - styremedlem
Arne Trygve Løvvik - styremedlem
Camilla N. T. Bøe - styremedlem
Rita Leinan - styremedlem

 

Varamedlemmer
Siv Turid Lundal
Bjørg Else Skjoldevik
Gudrun Caspersen
Ingrid Lofthus

Utskrift