Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kontakt Seksjon skole og barnehage

* Virksomhetsområde skole er en del av rådmannens stab
* Virksomhetsområde skole skal ivareta skolene på det skolefaglige området
* Virksomhetsområde skole skal utvikle strategiplaner for kvalitetsutvikling og årlige tiltaksplaner samt andre styringsdokumenter
* Virksomhetsområde skole skal følge opp lokale og sentrale politiske vedtak innen skoleområdet
* Virksomhetsområde skole skal arbeide for at skolen i Haugesund er i stadig utvikling mot en kvalitativ høy standard, blant annet gjennom tilrettelegging og organisering av etter- og videreutdanning

Postadresse:
Virksomhetsområde skole
Postboks 2160
5504 Haugesund

Besøksadresse:
Rådhuset 2. etasje østfløy
Rådhusgt. 66, 5528 Haugesund
Tlf: 52 74 32 33

lisbeth-liten 

Lisbeth Bakkevig - Virksomhetsleder / skolesjef
100% stilling

Telefon: 52 74 30 37

Alle dager 08.00-15.30


 • Plan – og utviklingsarbeid
 • Saksbehandler elevsaker / skolesaker /  politiske utvalg
 • Oppfølging av kommunale vedtak, statlige føringer, lov- og forskrifter
 • Ressursfordeling skole
 • Tverrfaglig samarbeid i kommunen og samarbeid kommunalt foreldreutvalg
 • Kontakt eksterne samarbeidspartnere

 
 Elise

Elise Røher - Pedagogisk veileder skole
100% stilling

Telefon: 52 74 32 34

Alle dager 08.00-15.30


 • Oppfølging av strategiplan
 • Leseopplæring
 • Den kulturelle skolesekken
 • Koordinator veiledning av nyutdannede
 • Kompetanseutvikling innen skole
 • Olweus

 Reynir

Reynir Hrafnkelsson - Rådgiver skole
100% stilling

Telefon: 52 74 32 35

Alle dager 08.00-15.30


 • Saksbehandler skolefaglige saker / politiske utvalg
 • Saksbehandler /vedtak elevsaker
 • GSI-rapportering
 • Skolebruksplanen
 • Oppfølging av SFO og leksehjelp
 • SATS - skole / Skolearena
 • Feide
 • Risk Manager
 • UBAS / PAS  /PGS

 
 Inger-Lise-Bratteteig

Inger Lise Bratteig - Pedagogisk rådgiver

100 % stilling

Telefon: 52 74 32 39

Alle dager 08.00 - 15.30

 • Oppfølging av strategiplan
 • Kompetanseutvikling innen skole
 • Saksbehandling skolesaker / politiske utvalg
 • Oppfølging av VOKAL / PULS
 • Eksamensavvikling
 • Stafettloggen
 • VOKAL
 • PULS
 

 jane

Jane R. L. Neraal - Konsulent
80% stilling

Telefon: 52 74 32 33

Mandag-torsdag 08.00-15.30

 

 
 • Regnskap- og budsjettoppfølging
 • Regnskap Barn er bra
 • Refusjoner barnehage og skole
 • Skyss skole og barnehage
 • Saksbehandling
 • Koordinering av svømming/livredning
 • Røvær leirskole

 
 Louise Kvitvang

Louise Kvitvangouise Kvitvang - Rådgiver skole
100% stilling

Telefon: 52 74 32 29

Alle dager 08.00-15.30

 • Saksbehandler skolefaglige saker / politiske utvalg
 • Saksbehandler /vedtak elevsaker
 • Rutiner skole
 • Innskriving
 • Oppfølging av strategiplan

 


Utskrift

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår