Kartbestilling (Situasjonskart)

Kartskisse

Haugesund kommune har lagt til rette en selvbetjeningsløsning for bestilling av situasjonskart. Dataene leveres som kartutsnitt i PDF-format og inkluderer situasjonskart som kan brukes ved søknader til kommunen, gjeldende reguleringsplan for valgt utsnitt samt kommunenplanformål. Planbestemmelsene for hhv reguleringsplan og kommuneplan følger også med som PDF. Løsningen er rettet mot alle som trenger dokumentasjon som vedlegg til søknader og andre henvendelser. Klikk her for å bestille situasjonskart og/eller naboliste eller les videre nedenfor.

Dataene leveres gratis for ordinære eiendommer og lastes ned direkte av brukeren. For store eiendommer som ikke kan lages automatisk går det en bestilling til kommunens servicesenter som vil ekspedere bestillingen manuelt.

Denne og andre tjenester er tilgjengelig under menyvalget "Bestill info og andre kartprodukter" i kommunens kartportal.
 

 

Situasjonskartet er godkjent som dokumentasjon i saker etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og lov om eierseksjoner. Selve situasjonskartet er et grunnkart som viser eiendomsgrenser, bygninger/bygningsmessige anlegg, vegnett, ledningsdata samt diverse statusinformasjon for utsnittet som dekker valgt eiendom.


Kommunekart Haugesund

Kommunekart

Kommunekart for Haugesund er tilgjengelig i form av en kartportal. Kommunekart finnes også som egen app for mobiltelefoner og nettbrett. I appen finner du detaljerte grunnkart og plankart samt en praktisk ruteplanlegger. I tillegg til Haugesund deler over 200 norske kommuner sine geodata gjennom denne appen, slik at du kan bruke den i store deler av landet.


Appen heter "Kommunekart" og kan lastes ned både for Android- og iOS-baserte enheter:

 Last ned Kommunekart for Android

 Last ned Kommunekart for iOS

 

Emneord: Kart, Kartdata, SOSI, DXF, Digitalt kart, Digitale kart

Utskrift