Utviklingsarena

Gründertelefonen

Gründertelefonen
Gründertelefonen kan hjelpe deg et steg videre i oppstartsprosessen.

Gründerloftet

Gründerloftet
Velkommen til Grunderloftet – regionens mest inspirerende arbeidsplass for deg som starter opp din egen bedrift.

Innovasjon

Innovasjon
Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og av konkurransedyktige norske bedrifter.

Næringshagen

Næringshagen
Vi hjelper regionens gründere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer.

Polytec

Polytec
Vi er regionens forskningsstiftelse.

Skape

Skape
Vi gir nyttig informasjon til deg som ønsker å etablere egen virksomhet.

Validé

Validé
Validé hjelper gründere og bedrifter som har gode forretningsidéer til å omgjøre disse til lønnsom virksomhet.

Vri

Vri
Søk om forprosjektmidler til forskning og utvikling.
Kontakt oss
Sentrum
Visit Haugesund