Smedasundet - Indre kai i Haugesund - Foto: Idar H. Pedersen

Om nettstedet

Haugesund.no så dagens lys sommeren 2017 og drives av Haugesund kommune ved avdeling for Organisasjon og informasjon. Portalen som vi har kalt «Ka skjer i Haugesund» viser mangfoldet av butikker, utesteder og spiseplasser i sentrum av Haugesund. I tillegg finner du ulike aktiviteter, festivaler og opplevelser.  

Målgruppen er studenter, besøkende, turister og byens innbyggere.  Vi håper portalen vil bidra til økt oppmerksomhet og bruk av byens fasiliteter. Vi setter pris på å høre hva du synes om portalen og gi oss gjerne en tilbakemelding dersom du finner feil og brutte lenker.  Ta også kontakt dersom du/din bedrift ønsker å være synlig i portalen.  


Redaktører:
Idar Høviskeland Pedersen, avdelingsleder, Organisasjon og informasjon
Wenche Stakkestad Johnsen, kommunikasjonskonsulent, Organisasjon og informasjon

Kontaktinformasjon til redaksjonen: 

Utskrift