Kultur og fritid

Bibliotek

Bibliotek med stort utvalg av tjenester, lesesal, utlån, oppslagsverk, aviser

Dugnadsmidler

Dugnadsmidler skal stimulere til sosial og fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Friluftsliv

Badeplasser, bål og grill, parker, friområder, turkart, hundepark, Frisk i friluft

Frisklivssentral

Frisklivssentral, seniorsenter, kurstilbud, levevaner, fysisk helse, kosthold, snus- og røykeslutt og mental helse

Idrettsarenaer

Fotballbaner, idrettshaller, gymsaler, ridesenter, baner og anlegg

Ishall og svømmehall

Oversikt over idrettsanlegg, haller, priser og åpningstider

Kulturhus

Oversikt over ulike kulturhus og kulturarenaer

Kulturmidler

Kulturstipend, kulturpris, idrettspris, idrettsstipend, søknad m.m.

Lag og foreninger

Det er over 500 lag og foreninger i byen

Leie av lokaler

Utleie av gymsaler, flerbruksanlegg, idrettsanlegg, kulturhus, og basseng.

Tilskudd

Kommunal tilskuddsordning til lag og foreninger

Torgplass/standplass

Utleie av torgplasser på Rådhusplassen og i Torggata.

SE OGSÅ

Billedgalleriet
Bleikemyr bydelshus
Edda kinosenter
Fartein Valen festivalen
Festiviteten
Filmfestival
Friluftsrådet Vest
Frisk i friluft
Gamle Slaktehuset
Hemmingstad kultursenter
Julemarked
Kulturnatt
TellTur
Seniorfestivalen
Sildajazzen

Tjenester

Barnehager og oppvekst

Barnehager, barnehageopptak barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste(NAV), psykisk helse og rus, barnevern, m.m

Helse

Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

In English

About Haugesund, live in Haugesund, availeble jobs, garbage, kindergarten, schools, learning norwegian, students, healthcare, tax information with more

Kultur og fritid

Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus, m.m.

Næringsliv

Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift, m.m.

Omsorg

Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap,barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

Plan, bygg og eiendom

Byggesak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse, m.m.

Skole og utdanning

Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjenenste, opplæring av innvandrere, m.m.

Tekniske tjenester

Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, naturvern, natur, hogst m.m.

Telefonlister

Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse, m.m.

Veg, transport og parkering

Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort, m.m.
 

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter