Eksamen og elevvurdering

Eksamensdato, klage på eksamen, prøver, kartlegging, privateksamen, vitnemål

Elevens velferd

Skolehelsetjeneste, skolefravær, skoleskyss, tiltak mot mobbing, Olweus

Ferie og fridager

Skolerute med oversikt over skoleferie og fridager

Skooler

Pålogging for elever og lærere til den digitale læringsplattformen

Samarbeid

Skole/hjem samarbeid, FAU, SU, SMU, KFU og rådsorgan

Skolefritidsordning

Tilrettelegging for frilek og organiserte aktiviteter, samt tilsynsansvar for barn i skolen

Skolekrets

Inntaksområder, skoletilhørighet og skolekretsgrenser

Skoleportal

Kommunens egen skoleportal med mye skolerettet informasjon

Skoler

Barneskoler, ungdomsskoler og videregående og private skoler i Haugesund

Starte eller bytte skole

Innskriving, skolebytte, flytting eller utsatt skolestart

Videregående opplæring

Søk videregående skole, fag- og yrkesopplæring, lærling, praksisplass og oppfølgingstjeneste

Voksenopplæring

Eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne, tilpasset opplæring

SE OGSÅ

Barnevernet
Bibliotek
Breidablik læringssenter
Fysio og ergoterapi
Hauglandsløftet
Helsestasjon for ungdom
Kulturskolen
PPT
Styringsdokumenter i Haugesundsskolen
Skolemåltid
Stafettloggen
Utdanningsdirektoratet

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter