Tirsdagsøkter skoleåret 2017-18

teamworkEtter avtale med rektorene er det satt av fire tirsdager dette skoleåret til ulike typer kurs, nettverk, samlinger. Datoene er 3. oktober, 28. november, 27. februar og 17. april.

Program for disse tirsdagene vil bli lagt ut for påmelding 2-3 uker i forkant. For 3. oktober vil tilbudene komme i begynnelsen av neste uke. Det vil ikke bli nok tilbud til å dekke alle lærere på alle trinn hver gang men vi prøver å favne både bredt og smalt. For barnetrinnet er tiden fra kl 13-15.30 og for u-trinnet fra 14-15.30.

 

Utskrift