Skjemaer

Søknadsskjemaer 

Velg aktuelt skjema i listen nedenfor. Last ned skjemaet, åpne og skriv ut. Skjemaet fylles ut sammen med personal- eller lønnsansvarlig, underskrives av begge, og sendes til oss per post. Søknadsfristen er tre måneder før lønnen opphører.

Husk nødvendige vedlegg!

Søknad om alderspensjon>>>

Søknad om oppsatt alderspensjon>>>

Søknad om avtalefestet pensjon (AFP)>>>

Søknad om uførepensjon fast og midlertidig>>>

Søknad om oppsatt uførepensjon>>>

Søknad om ektefellepensjon>>>

Søknad om barnepensjon>>>

 

Andre skjemaer

Endring av kontonummer>>>

Samtykke til innhenting av medisinske opplysninger - uføre>>>

 

Skjemaer for arbeidsgiver

Arbeidsgivererklæring>>> 

Manuelle endringer til HKP - for arbeidsgiver>>>

Utskrift