Skjemaer

Søknadsskjemaer 

Velg aktuelt skjema i listen nedenfor. Last ned skjemaet, åpne og skriv ut. Skjemaet fylles ut sammen med personal- eller lønnsansvarlig, underskrives av begge, og sendes til oss per post. Søknadsfristen er tre måneder før lønnen opphører.

Husk nødvendige vedlegg!

Søknad om alderspensjon

Søknad om oppsatt alderspensjon

Søknad om avtalefestet pensjon (AFP)

Søknad om uførepensjon fast og midlertidig

Søknad om oppsatt uførepensjon

Søknad om ektefellepensjon

Søknad om barnepensjon

 

Andre skjemaer

Endring av kontonummer

Samtykke til innhenting av medisinske opplysninger - uføre

 

Skjemaer for arbeidsgiver

Arbeidsgivererklæring PDF

Arbeidsgivererklæring word

Manuelle endringer til HKP - for arbeidsgiver

Utskrift