Informasjon om seniordagen 2020

På grunn av korona og smitteverntiltak vil det ikke bli mulig å gjennomføre den årlige seniordagen for medlemmer over 58 år med fysisk fremmøte. Det arbeides med å se på alternative løsninger. 

Nærmere informasjon blir lagt ut når vi har funnet en løsning. 

Utskrift