Etteroppgjør AFP 2018

HKP har nå gjennomført etteroppgjør på alle som mottok AFP fra HKP i 2018. Vi har da innhentet inntektsopplysninger for 2018 og beregnet om du har fått for mye eller for lite utbetalt pensjon.

Det er sendt ut brev til alle som har fått krav eller etterbetaling i etteroppgjøret. Hadde du AFP fra HKP i 2018, og har ikke mottatt brev? Da viser etteroppgjøret at du har fått utbetalt riktig pensjon i 2018. Du kan lese mer om etteroppgjør AFP her.

Utskrift