Etteroppgjør uførepensjon 2018

HKP har gjennomført etteroppgjør på alle som mottok uførepensjon fra HKP i 2018. Vi har da innhentet inntektsopplysninger fra 2018 og beregnet om du har fått for mye eller for lite utbetalt pensjon.
HKP har sendt ut brev til alle som har fått krav eller etterbetaling i etteroppgjøret. Hadde du uførepensjon fra HKP i 2018, og har ikke mottatt brev? Da viser etteroppgjøret at du har fått utbetalt riktig pensjon i 2018.
Du kan lese mer om etteroppgjør uførepensjon her.

Utskrift