Utbetalingsdatoer i 2020

Pensjonen for 2020 vil bli utbetalt etter følgende plan:

Måned Utbetalingsdato
Januar 14.01.2020
Februar 14.02.2020
Mars 13.03.2020
April 14.04.2020
Mai 14.05.2020
Juni 12.06.2020
Juli 14.07.2020
August 14.08.2020
September   14.09.2020
Oktober 14.10.2020
November 13.11.2020
Desember 09.12.2020
  • Det blir ikke trukket skatt av uførepensjon på utbetalingen i juni.
  • Det blir ikke trukket skatt av pensjoner fra HKP i desember. Unntak: Uførepensjon skal skattlegges som lønnsinntekt og blir derfor trukket halv skatt.
  • Personer som er bosatt i utlandet og betaler kildeskatt til Norge, vil også bli trukket i desember.

 

Utskrift