Styret

Pensjonskassens øverste organ er styret og består av 5 medlemmer. Det velges 5 varamedlem. 3 styremedlemmer oppnevnes av bystyret, hvorav minst ett styremedlem ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. Det velges varamedlem 1, 2 og 3 for disse representantene. 2 styremedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen. Det velges varamedlem 1 og varamedlem 2 for disse representantene.

Styret velger selv sin leder og nestleder. Styremedlemmene velges for samme periode som bystyrets medlemmer og trer i funksjon fra det tidspunkt det selv konstituerer seg. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets sammensetting i perioden 2015 - 2019:
•Edvard Ringen jr., uavhengig medlem, leder
•Sølvi Fredsvik Hillestad, FRP, nestleder
•Astri Furumo, Ap
•Kåre Johannesen, medlemsvalgt
•Anders Agdestein, medlemsvalgt
•Johanne Halvorsen Øveraas, AP, 1. varamedlem
•Elisabeth Haldorsen Skagerlind, H, 2. varamedlem
•Øyvind Lie, uavhengig, 3. varamedlem
•Gisle Stødle, medlemsvalgt. 1. varamedlem
•Anne Britt Rossehaug, medlemsvalgt 2. varamedlem

 Styret med vara

Fra venstre: E. Ringen, A. Furumo, E. Skagerlind, G. Stødle, J. Øveraas, Ø. Lie, K. Johannesen, S. Hillestad, A. Rossehaug, A. Agdestein 

Styrets møteplan for 2019

18.2., 25.3, 29.4., 17-18.6., 26.8., 28.10. og 16.12.

Møtetidspunkt er kl. 09:00 om ikke annet er angitt. Styremøtene avholdes i møterommet i sokkeletasjen i Skåregt. 103. Styremøtene og sakskartene er ikke offentlige; HKP omfattes ikke av offentlighetslovens virkeområde.

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Utskrift