Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Om barnehagene

Kontaktinformasjon, oversikt ansatte, årshjul, oversikt barnehager

Lovverk og planer

Barnehageloven, rammeplan, overordnede planer og barnehagebruksplan

Veiledere og skjema

Håndbok spes. ped., handlingsplan mot mobbing, rutiner/skjema

Barnehagemyndighet

Tilsyn, godkjenning, rapportering, dispensasjon, pedagognorm og bemanningsnorm

Tilskudd

Tilskudd private barnehager, lokale retningslinjer, tilskudd minoritetsspråklige

Tverrfaglig samarbeid

Pedagogsik støtteenhet, organisasjonskart, oppvekstplan, kvalitetsmelding og stafettloggen

Kompetanse og utvikling

Temaplan, kompetanseutvikling og satsningsområder

Søk barnehageplass
Barnehagekartet
Stafettloggen
Barneverneet
Fysio- og ergoterapti
Helsestasjon
PPT
Vedtekter HK
Fylkesmannen i Rogaland
Barnevakten
Barneombudet
Basen familiesenter