Forskrift om hundehold i Haugesund kommune

Forskrift om hundehold i Haugesund kommune ble gjort gjeldene i 2009, og har en egen bestemmelse om barnehage i § 4:

§ 4.Steder hvor hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang til barnehager. Unntak fra forbudet gjelder dersom hund brukes i undervisningsøyemed i regi av vedkommende barnehage. Unntak gjelder også for servicehunder.

Forskrift om hundehold i Haugesund kommune

Utskrift