Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Om barnehagene

Kontaktinformasjon, oversikt over ansatte, årshjul, alle barnehagene

Lovverk og planer

Barnehageloven, rammeplan, innhold, oppgaver, veiledere og barnehagebruksplan

Nyheter

Viktige oppdateringer og nyheter fra haugesundsbarnehagene

Skjema og rutiner

Stafettlogg, pedagogisk støtteenhet, adminstrativt årshjul

Barnehagemyndighet

Tilsyn, dispensasjon, krav, pedagognorm, bemanningsnorm, rutiner og søknadsskjema

Tilskudd

Minoritetspråklige, private barnehager, lovverk og retningslinjer

Tverrfaglig samarbeid

Pedagogsik støtteenhet, organisasjonskart, oppvekstplan, kvalitetsmelding og stafettloggen

Kompetanse og utvikling

Strategi, kompetanseplan, verktøykassen, integrering, mangfold, PULS og realfagsatsning

Lenker og ressurser

Nyttige lenker og ressurser for barnehagene
Søk barnehageplass
Barnehagekartet
Stafettloggen
Haugalandsløftet
Barneverneet
Fysio- og ergoterapti
Helsestasjon
PPT
Vedtekter HK
Fylkesmannen i Rogaland
Barnevakten
Barneombudet