Opplysning, råd og veiledning

KORT FORTALT

  • Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.
  • Alle som jobber i NAV har taushetsplikt. Du kan be om at en rådgivningssamtale blir gjennomført på et skjermet sted.
  • Du kan kontakte NAV på chat og telefon

Hva betyr opplysning, råd og veiledning? 

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet.

Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige instanser, skal kommunen og NAV-kontoret hjelpe deg med å opprette kontakt slik at du får den hjelpen du trenger.

Det kan også være behov for at flere instanser samarbeider for å kunne gi deg best mulig hjelp. Hvis du ønsker det kan NAV for eksempel samarbeide med skole, oppfølgingstjeneste (OT), barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og distriktspsykiatriske sentra (DPS).

Les mer om råd og veiledning på NAV sin nettsider

Kontaktinformasjon

NAV Haugesund
Telefon 55 55 33 33

Åpningstider
Som følge av koronasituasjonen er det noe redusert åpningstid, følg nettsiden under for oppdaterte åpningstider. 
Ditt lokale NAV-kontor

Akutt vakttelefon 
Har du behov for akutt hjelp kan du ringe 412 11 200 mandag til fredag mellom klokken 11.00 - 14.00.

Nettside
www.nav.no

Besøksadresse
Øvregata 126, 5527 Haugesund 

Postadresse
Postboks 353, 5501 Haugesund