Kvalifiseringsprogrammet

KORT FORTALT

  • Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Hvem kan få tilbud om kvalifiseringsprogrammet?

Et kvalifiseringsprogram er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig.

Programmet er på fulltid og skal inneholde

  • arbeidsrettede aktiviteter
  • utdanning og opplæring
  • tett individuell oppfølging og veiledning

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp.

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

Hvordan får jeg tilbudet?

For å ha rett til kvalifiseringsprogram, må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Les mer om kvalifiseringsprogrammet på NAVs nettsider.

Søknadsskjema

Alle digitale henvendelser gjøres ved ditt lokale NAV-kontor.

Dersom du ikke har anledning til å gjøre dette digitalt, kan du bruke vårt papirskjema. Da vil saksbehandlingen ta noe lengre tid. 

Søknadsskjema som du kan søke på via papir finner du her (PDF, 92 kB)

Kontaktinformasjon

NAV Haugesund
Telefon 55 55 33 33

Åpningstider
Som følge av koronasituasjonen er det noe redusert åpningstid, følg nettsiden under for oppdaterte åpningstider. 
Ditt lokale NAV-kontor

Akutt vakttelefon 
Har du behov for akutt hjelp kan du ringe 412 11 200 mandag til fredag mellom klokken 11.00 - 14.00.

Nettside
www.nav.no

Besøksadresse
Øvregata 126, 5527 Haugesund 

Postadresse
Postboks 353, 5501 Haugesund