Vedtakskontoret

KORT FORTALT

  • Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester skal sikre alle innbyggere lik tilgang på pleie- og omsorgstjenester.
  • Alle som har behov for hjelp, kan ta kontakt med Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. 

Hva gjør Vedtakskontoret?

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester skal sikre alle innbyggere lik tilgang på pleie- og omsorgstjenester. Alle som har behov for hjelp, kan ta kontakt med Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. 

Vi svarer på spørsmål, gir veiledning og behandler søknader angående pleie- og omsorgstjenester. Fagpersonell behandler søknader og fatter vedtak om tildeling og avslag på tjenester.

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester er også koordinerende enhet (KE) for rehabilitering og habilitering i Haugesund kommune. Hovedhensikten med KE er å bidra til samordning av tjenester for å sikre et helhetlig tilbud til brukere med omfattende tjenestebehov. Vedtakskontoret fatter også vedtak om individuell plan.

Vedtakskontoret kan tilby disse tjenestene

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00
Mobil 902 67 497

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund